Cearta Aerphaisinéirí AE – An Coimisiún Eorpach

Seicliostaí sábháilteachta

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Is féidir le haerphaisinéirí AE cur isteach air:Cearta Aerphaisinéirí AE

  • Má tá d’eitilt laistigh de AE agus má tá sí á hoibriú ag aerlíne AE nó ag aerlíne neamh-AE
  • Má thagann d’eitilt isteach in AE ó lasmuigh de agus má oibríonn aerlíne AE í
  • Má imíonn d’eitilt ó AE chuig tír nach tír de AE í atá á hoibriú ag aerlíne AE nó neamh-AE
  • Mura bhfuair tú sochair cheana féin (cúiteamh, athródú, cúnamh ón aerlíne) as fadhbanna a bhaineann le heitiltí don turas seo faoi dhlí ábhartha thíre neamh-AE.

Is é AE an t-aon limistéar ar domhan ina dtugtar cosaint do shaoránaigh le sraith iomlán de chearta paisinéirí. Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn na cearta sin.

Do Chearta Aerphaisinéara AE!