Drones

Dróin & Éirí in Airde agus Tuirlingt Ingearach – VTOLanna

dróinTá teicneolaíochtaí le haghaidh drón agus aerárthaí Éirithe in Airde agus Tuirlingthe Ingearaí (VTOL) á bhforbairt i gcónaí. Ós rud é go bhfuil dróin agus VTOLanna ag éirí níos coitianta i saol an lae inniu, tá rialacha curtha ar bun againn in EASA maidir le dróin agus VTOLanna a eitilt san Eoraip, chun a shainiú an chaoi a ndéantar iad a dhearadh, a mhonarú agus a oibriú. Cuirfimid rialacha agus caighdeáin ar bun freisin maidir le cineál sonrach aerspáis ar a dtugtar U-Space, lena gcumasófar dróin agus VTOLanna a eitilt go sábháilte ar fud spéartha na hEorpa. I mbeagán focal, tá soghluaisteacht nuálach san aer á cumasú againn le dróin agus le VTOLanna.

Roinneann EASA an t-eolas is déanaí ar fad faoi dhrón a oibriú go sábháilte, ar bhealach inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don chomhshaol agus léiríonn sé duit conas a áirithítear do phríobháideachas.

Is féidir leat féachaint ar rogha leathan físeán dróin ar chainéal Youtube EASA. Clúdaíonn siad ábhair lena n-áirítear Aerai-mhionsamhlú, Criosanna Geografacha Dróin, Eitilt Dróin FPV agus Taisteal le Dróin.

Cruthaigh cuntas agus lean sinn ar EASA Light chun fanacht cothrom le dáta.

Share this page