Sustainability

Inbhuanaitheacht san eitlíocht

inbhuanaitheachtTá níos mó i gceist le taisteal ná iompar. Cinntíonn sé gur féidir linn ról gníomhach a bheith againn inár sochaí ilchultúrtha agus dhomhanda trí chuairt a thabhairt ar áiteanna eile, trí bheith i ndlúth-theagmháil lenár mbaill teaghlaigh agus le daoine muinteartha linn, agus trí thuiscint a fháil ar chultúir agus ar éiceachórais éagsúla.

Ós rud é go bhfuil iarmhairtí an athraithe aeráide á bhfeiceáil againn cheana féin, is léir, gan amhras, gur gá an eitlíocht a athrú ó bhonn chun go mbeadh sí níos inbhuanaithe.
Cuirfidh EASA Light ailt faoi do bhráid a chlúdóidh roinnt topaicí maidir le hinbhuanaitheacht san eitlíocht:

  • Deimhniú láidir agus caighdeáin Ghlasa
  • Éifeachtúlacht Oibríochtúil agus Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe
  • Dícharbónú aeriompair, réitigh aerárthaigh leictreacha agus faoi thiomáint hidrigine
  • Tionchar drón agus tacsaithe aeir ar an gcomhshaol
  • Taighde maidir le hastaíochtaí nialasacha eitlíochta

Cruthaigh cuntas agus lean sinn ar EASA Light chun fanacht cothrom le dáta.

Share this page