Flygpassagerares rättigheter i EU – EU-kommissionen

Säkerhetschecklistor

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EU:s rättigheter för flygpassagerare kan gälla för dig EU – flygpassagerares rättigheter

  • om din flygresa sker inom EU och flygbolaget är EU-baserat eller baserat i ett land utanför EU
  • om du flyger till EU från en plats utanför EU och flygbolaget är EU-baserat
  • om ditt flyg avgår inom EU och destinationen är ett land utanför EU och flygbolaget antingen är EU-baserat eller baserat i ett land utanför EU
  • om du inte redan fått hjälp (kompensation, ombokning, annan assistans från flygbolaget) för flygrelaterade problem med din resa genom relevant lagstiftning från ett land utanför EU.

Europeiska unionen är det enda område i världen där medborgarna skyddas genom en heltäckande uppsättning flygpassagerarrättigheter. Dessa rättigheter hanteras av EU-kommissionen.

Dina rättigheter som flygpassagerare inom EU!