Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατάλογοι ελέγχου για την ασφάλεια

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ μπορούν να ισχύουν:Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ

  • εάν η πτήση σας εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ
  • εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ
  • εάν η πτήση σας αναχωρεί από χώρα της ΕΕ με προορισμό χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ
  • εάν δεν έχετε ήδη λάβει παροχές (αποζημίωση, μεταφορά με άλλη πτήση, βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία) για προβλήματα σχετικά με τις πτήσεις του συγκεκριμένου ταξιδιού, βάσει της σχετικής νομοθεσίας χώρας εκτός ΕΕ.

Η ΕΕ είναι η μοναδική περιοχή στον κόσμο στην οποία οι πολίτες προστατεύονται με πλήρη δέσμη δικαιωμάτων για τους επιβάτες. Τα δικαιώματα αυτά διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτες στην ΕΕ!