Права на пътниците във въздушния транспорт в ЕС — Европейска комисия

Контролни списъци за безопасност

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Възможно е да се прилагат права на пътниците във въздушния транспорт:ЕС - права на пътниците във въздушния транспорт

  • Ако летите в рамките на ЕС и полетът ви се изпълнява от компания със седалище във или извън ЕС.
  • Ако кацате в ЕС от начална точка извън ЕС и полетът ви се изпълнява от компания със седалище в ЕС
  • Ако излитате от точка в ЕС и направлението ви е извън ЕС и полетът ви се изпълнява от компания със седалище във или извън ЕС.
  • Ако все още не сте получили обезщетения (компенсация, премаршрутиране, съдействие от авиолинията) за свързани с полета проблеми за конкретно пътуване в рамките на законодателството на страна извън ЕС.

Единствено в Европейския съюз от целия свят гражданите са защитени от пълен набор от права на пътниците. Отговорна за това е Европейската комисия.

Вашите права на пътник в ЕС!