Is í do shábháilteacht bun agus barr ár misin

Faigh amach conas a chinntíonn EASA go mbíonn eitiltí sábháilte agus conas a chabhraíonn sé le heitlíocht níos glaise a chur chun cinn.

#haveasafeflight

Tuilleadh eolais faoin tsábháilteacht eitlíochta

EASA ProBrabhsáil EASA Pro – áit a bhfuil eolas ar fáil d’údaráis eitlíochta, do ghairmithe tionscail agus do na meáin.