ES oro transporto keleivių teisės. Europos Komisija

Saugumo patikros kontroliniai sąrašai

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ES oro transporto keleivių teisėmis galima naudotis: ES. Oro transporto keleivių teisės

  • jeigu skrendama iš vienos ES šalies į kitą, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė,
  • jeigu skrendama į ES iš ES nepriklausančios šalies, o skrydį vykdo ES oro transporto bendrovė,
  • jeigu skrendama iš ES į ES nepriklausančią šalį, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė,
  • jeigu keleivis dar nepasinaudojo pagalba (kompensacija, nukreipimu kitu maršrutu, kitokia oro transporto bendrovės pagalba), kuri toje kelionėje su skrydžiu susijusių problemų patiriantiems keleiviams teikiama pagal atitinkamus ES nepriklausančios šalies teisės aktus.

Europos Sąjunga yra vienintelė vieta pasaulyje, kurioje saugomos visos keleivio teisės. Šias teises valdo Europos Komisija.

Keleivio teisės Europos Sąjungoje