Prawa pasażerów linii lotniczych w UE – Komisja Europejska

Listy kontrolne bezpieczeństwa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Prawa pasażerów linii lotniczych w UE mogą mieć zastosowanie: UE – Prawa pasażerów linii lotniczych

  • w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE;
  • w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE;
  • w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE;
  • w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.

Unia Europejska jest jedynym obszarem na świecie, której obywatele mogą cieszyć się pełnym zakresem praw pasażerów. Tymi prawami zarządza Komisja Europejska.

Twoje prawa pasażera w UE!