Prava putnika u zračnom prometu u EU-u – Europska komisija

Sigurnosni kontrolni popisi

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Prava putnika u zračnom prometu u EU-u mogu se primjenjivati: EU - prava putnika u zračnom prometu

  • ako je vaš let unutar EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a ili izvan EU-a
  • ako vaš let stiže u EU a iz zemlje izvan EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a
  • ako vaš let kreće iz EU-a prema zemlji izvan EU-a, bez obzira na to je li zračni prijevoznik iz EU-a ili izvan EU-a
  • ako još niste dobili povlastice (naknadu troškova, preusmjeravanje, pomoć zračnog prijevoznika) za probleme povezane s letom na tom putovanju u skladu s mjerodavnim pravom zemlje izvan EU-a.

Europska unija jedino je područje na svijetu u kojem građani uživaju potpunu zaštitu prava putnika. Ta prava određuje Europska komisija.

Vaša prava putnika u EU-u