Práva cestujúcich v leteckej doprave v EÚ – Európska komisia

Bezpečnostné kontrolné zoznamy

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Práva cestujúcich v leteckej doprave v EÚ môžu platiť:EÚ – práva cestujúcich v leteckej doprave

  • V prípade letu v rámci EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ
  • V prípade, že prilietate do krajiny EÚ z krajiny mimo EÚ a let prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ
  • V prípade, že odlietate z krajiny EÚ do krajiny mimo EÚ a let prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ
  • Ak ste ešte neboli odškodnený (prostredníctvom kompenzácie, presmerovania letu, pomoci od leteckej spoločnosti) za problémy súvisiace s týmto letom podľa príslušných právnych predpisov krajiny mimo EÚ.

Európska únia je jediným priestorom na svete, kde sú občania chránení kompletným súborom práv cestujúcich v leteckej doprave. Tieto práva spravuje Európska komisia.

Vaše práva cestujúcich v leteckej doprave v EÚ!