EASA and You

Do shábháilteacht - D’fholláine – Ár bPláinéad

easa agus tusaAg EASA, tá an tsábháilteacht eitlíochta ag croílár a ndéanaimid. Áirithímid go bhfuil an t-aerthaisteal sábháilte duit mar phaisinéir. Táimid bródúil as an bhfianaise láidir shábháilteachta atá ag tionscal na heitlíochta agus táimid meáite chun oibriú gan staonadh chun aerthaisteal a choinneáil sábháilte do shaoránaigh na hEorpa, cibé áit ar domhan a bhfuil tú.

Tá sábháilteacht sláinte anois ina fócas tábhachtach do EASA. Oibrímid le hÚdaráis Eitlíochta Náisiúnta agus le Gníomhaireachtaí Eorpacha chun a áirithiú gur féidir leat taisteal go muiníneach.

Iarrtar ar gach tionscal na hathruithe is gá a dhéanamh chun a n-iarmhairtí ar an gcomhshaol a laghdú. Táimid ag obair le geallsealbhóirí sa tionscal eitlíochta agus ag déanamh ár gcion chun a áirithiú go mbeidh an eitlíocht níos inbhuanaithe amach anseo.

Cruthaigh cuntas agus lean sinn ar EASA Light chun fanacht cothrom le dáta.

Share this page