Research and Innovation

Taighde & Nuálaíocht agus Intleacht Shaorga (AI)

taighde agus nuálaíochtTá dlúthnasc idir ról straitéiseach EASA i Nuálaíocht & Taighde agus tionscnaimh Eorpacha agus dhomhanda chun eitlíocht shábháilte agus inbhuanaithe a áirithiú d’aerphaisinéirí agus chun tionscal eitlíochta na hEorpa a choinneáil chun tosaigh. Cuideoidh ár spriocanna straitéiseacha, ár dtionscadail taighde agus ár ngníomhaíochtaí le todhchaí na heitlíochta a mhúnlú sna príomhréimsí:

  • Comhaontú Glas Eorpach & inbhuanaitheacht
  • Sábháilteacht & slándáil
  • Sláinte san eitlíocht
  • Intleacht Shaorga & Meaisínfhoghlaim

Cruthaigh cuntas agus lean sinn ar EASA Light chun fanacht cothrom le dáta.

Share this page