Održivo zrakoplovno gorivo

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA nastoji olakšati uvođenje održivih zrakoplovnih goriva (SAF) u zrakoplovnoj industriji. U nedostatku lako dostupnih tehnoloških rješenja kojima bi se u potpunosti zamijenili konvencionalni zrakoplovi, upotreba SAF-a omogućuje znatno smanjenje utjecaja zračnog prometa na okoliš u kratkoročnom odnosno srednjoročnom razdoblju uz upotrebu postojeće globalne flote.

EASA očekuje da će SAF imati važnu ulogu u ostvarivanju vizije da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent.

Uloga EASA-e u SAF-u

Kao regulator u području zrakoplovstva EASA sudjeluje u procesu odobrenja SAF-a te jamči ispunjenje povezanih standarda sposobnosti za zračni promet.  Nadalje, Europska komisija predvidjela je aktivniju ulogu EASA-e u kontekstu zakonodavnog prijedloga ReFuelEU Aviation čiji je cilj povećati ponudu i potražnju SAF-a kako je predloženo u paketu „Spremni za 55 %”.

EASA-ino izvješće o okolišu, koje je objavljeno 2019. zajedno s dva dodatna izvješća EASA-e objavljena 2020. o praćenju SAF-a i omogućivanju SAF-a, poslužilo je kao potpora Europskoj komisiji u oblikovanju inicijative ReFuelEU Aviation.

EASA trenutačno priprema sljedeće izdanje EAER-a koje će biti spremno za objavu u 2022.

Što su održiva zrakoplovna goriva?

Postoje različiti načini proizvodnje SAF-a s nekoliko dostupnih različitih sirovina. Sirovine se odnose na izvor iz kojeg se gorivo proizvodi. U nastavku ćemo nabrojiti nekoliko primjera.

trees  

Celulozni otpad: ostaci iz poljoprivredne i šumarske industrije, celulozni otpad koji bi u suprotnome bio samo odložen.

cooking oil  

Ulje za kuhanje: ako je iskorišteno i više nije prikladno za potrošnju, može se upotrijebiti kao sirovina za SAF.

Algee   Usjevi i biljke: kao što su kamelina, alge, močvarne trave i ostalo.
Power-Hydrogen  

Energija i vodik: obnovljiva električna energija, voda i ugljikov dioksid (CO2) upotrebljavaju se za proizvodnju vodika putem elektrolize vode (koja se upotrebljava za proces dobivanja održivih biogoriva).

Što može pomoći povećati upotrebu SAF-a u zrakoplovstvu?

  • Konkurentnost cijena: učiniti upotrebu SAF-a stvarnom alternativom konvencionalnom gorivu.
  • Jamčenje održivosti: podržavanje samo onih goriva i sirovina koji ne utječu štetno na opskrbu hranom i ekosustave, s uspostavljenim stabilnim sustavima certificiranja.
  • Okvir usklađenih politika jamči jednake uvjete za sve.
  • Ispunjenje tehničkih zahtjeva: standardi u pogledu specifikacije goriva moraju ispunjavati uvjete sigurnosti i iskoristivosti zrakoplova koji se već upotrebljavaju te zrakoplova budućih generacija.
  • Biogoriva: dostupnost sirovina za biomasu i izbjegavanje svake potencijalne promjene korištenja zemljišta.

Koliko su ta goriva održiva?

Nekoliko aspekata utječe na okolišnu učinkovitost goriva tijekom njegova životnog ciklusa. Ovisno o načinu proizvodnje i sirovini, različiti SAF-ovi mogu vrlo različito utjecati na okoliš.

Primjenom holističkog pristupa, pri čemu se u obzir uzimaju sve emisiji tijekom životnog ciklusa goriva, ukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova uz primjenu SAF-a može iznositi 70 % ili više od 90 % u usporedbi s fosilnim gorivom za zrakoplove.

Pratite nas na mrežnom mjestu EASA Pro za više informacija.