International

Međunarodna suradnja i države članice EU-a

međunarodna razinaZrakoplovna sigurnost zahtijeva suradnju na međunarodnoj razini i ne prestaje na granicama, na kopnu ili u zraku. EASA u partnerstvu s nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva radi na održavanju sigurnosti putnika u zračnom prometu i održivosti zračnog prometa.

Našu globalna prisutnost omogućuju predstavnici diljem svijeta, mnogi regionalni uredi i niz tehničkih projekata koji se odvijaju na svim kontinentima.

Ako tražite informacije za kontakt zrakoplovnih tijela zemalja članica EU-a, posjetite našu stranicu s državama članicama EASA-e.

Izradite račun i pratite nas na stranici EASA Light da dobijete najnovije informacije.

Share this page