Tvarieji aviaciniai degalai

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA siekia sudaryti palankesnes sąlygas tvarių aviacinių degalų (angl. SAF) naudojimui aviacijos pramonėje. Kol kas nesukurti technologiniai sprendimai, galintys visiškai pakeisti įprastus orlaivius, todėl naudojant SAF galima pastebimai sumažinti aviacijos poveikį aplinkai trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais, kartu naudojant esamą pasaulinį oro transporto laivyną.

EASA tikisi, kad SAF padės įgyvendinti Europos viziją iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.

EASA vaidmuo tvarių aviacinių degalų srityje

EASA, kaip aviacijos reguliavimo institucija, dalyvauja SAF patvirtinimo procese, kuriuo užtikrinama, kad būtų laikomasi susijusių tinkamumo skraidyti standartų.  Be to, Europos Komisija numatė aktyvesnį EASA vaidmenį įgyvendinant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto „ReFuelEU Aviation“, kuriuo siekiama didinti SAF pasiūlą ir paklausą, kaip siūloma 55 proc. tikslo priemonių rinkinyje.

2019 m. paskelbta EASA aplinkos ataskaita (EAER) kartu su kitomis dviem 2020 m. paskelbtomis EASA ataskaitomis dėl SAF stebėsenos ir SAF naudojimo skatinimo padėjo Europos Komisijai rengti iniciatyvą „ReFuelEU Aviation“.

Šiuo metu EASA rengia kitą EAER numerį, kuris bus parengtas publikuoti 2022 m.

Kas yra tvarūs aviaciniai degalai?

Yra įvairių SAF gamybos būdų, naudojant kelias skirtingas žaliavas. Žaliava – tai šaltinis, iš kurio gaminami degalai. Štai keletas pavyzdžių:

Container  

kietosios komunalinės atliekos: taip, mūsų šiukšlės! Tai apima produktų pakuotes, sodininkystės atliekas, maisto atliekas, popieriaus atliekas ir t. t.;

trees  

celiuliozės atliekos: žemės ūkio ir miškininkystės pramonės liekanos, celiuliozės atliekos, kurios kitu atveju būtų tiesiog šalinamos;

cooking oil  

kepimo aliejus: jei jis panaudotas ir nebetinka valgiui gaminti, jis gali būti naudojamas kaip SAF žaliava;

Algee   pasėliai ir augalai: tokie kaip judra, dumbliai, pelkės žolės ir dar daugiau;
Power-Hydrogen  

energija ir vandenilis: iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta elektros energija, vanduo ir anglies dioksidas (CO2), naudojami vandeniliui gaminti vandens elektrolizės būdu (naudojami „Power-to Liquid“ procese).

Kas gali padėti padidinti SAF naudojimą aviacijoje?

  • Kainų konkurencingumas – kad SAF naudojimas būtų reali alternatyva įprastiniams degalams.
  • Tvarumo užtikrinimas – remti tik tų degalų ir žaliavų naudojimą, kurie nedaro neigiamo poveikio maisto tiekimui ir ekosistemoms, taikant patikimą tvarumo sertifikavimo sistemą.
  • Suderinta politika, užtikrinanti vienodas sąlygas visiems.
  • Techninių reikalavimų laikymasis – degalų specifikacijos standartai turi atitikti jau naudojamų ir būsimos kartos orlaivių saugos ir tinkamumo naudoti reikalavimus.
  • Biodegalai – biomasės žaliavų prieinamumas ir bet kokio galimo žemės naudojimo keitimo vengimas.

Kiek šie degalai yra tvarūs?

Degalų aplinkosauginiam veiksmingumui per visą jo gyvavimo ciklą įtakos turi keletas aspektų. Priklausomai nuo gamybos būdo ir žaliavų, skirtingų SAF poveikis aplinkai gali būti labai skirtingas.

Taikant holistinį požiūrį, pagal kurį įvertinamas išmetamųjų teršalų kiekis per visą degalų gyvavimo ciklą, naudojant SAF išmetamas bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis gali būti sumažintas 70 proc. arba daugiau nei 90 proc., palyginti su iškastiniais reaktyviniais degalais.

Daugiau informacijos rasite EASA Pro svetainėje.