Urban Air Mobility

Urbana zračna mobilnost (UAM)

Urbana zračna mobilnostKljučno je da građani prihvate i steknu povjerenje u urbanu zračnu mobilnost (UAM). EASA je provela sveobuhvatnu studiju o društvenoj prihvaćenosti aktivnosti urbane zračne mobilnosti u cijelom EU-u s ciljem dobivanja informacija od građana i započinjanja rada na sigurnim i održivim standardima i pravilima za zrakoplove, zračne usluge, vertiportove i infrastrukturu urbane zračne mobilnosti.

  • Kakve ćemo zrakoplove viđati na našem urbanom nebu?
  • I koje će usluge pružati?
  • Koje su promjene potrebne na postojećoj infrastrukturi?

Izradite račun i pratite nas na stranici EASA Light da dobijete najnovije informacije.

Share this page