Research and Innovation

Istraživanje i inovacije te umjetna inteligencija

istraživanje i inovacijeStrateška uloga EASA-e u istraživanju i inovacijama usko je povezana s europskim i globalnim inicijativama da se osigura sigurno i održivo zrakoplovstvo za putnike u zračnom prometu te da se održi prednost europske zrakoplovne industrije. Naši strateški ciljevi, istraživački projekti i aktivnosti pridonijet će oblikovanju budućnosti zrakoplovstva u ključnim područjima:

  • europski zeleni plan i održivost
  • sigurnost i zaštita
  • zdravlje u zrakoplovstvu
  • umjetna inteligencija i strojno učenje

Izradite račun i pratite nas na stranici EASA Light da dobijete najnovije informacije.

Share this page