Combustibili de aviație durabili

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA se angajează să faciliteze adoptarea combustibililor de aviație durabili în sectorul aeronautic. În lipsa de soluții tehnologice disponibile imediat care să înlocuiască complet aeronavele convenționale, utilizarea combustibililor de aviație durabili permite reducerea semnificativă a impactului aviației asupra mediului pe termen scurt și mediu, utilizând în continuare flota mondială existentă.

EASA se așteaptă ca combustibilii de aviație durabili să joace un rol în realizarea viziunii de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

Rolul EASA în ceea ce privește combustibilii de aviație durabili

În calitate de autoritate de reglementare în domeniul aviației, EASA este implicată în procesul de aprobare a combustibililor de aviație durabili, care asigură respectarea standardelor de navigabilitate asociate.  În plus, Comisia Europeană a prevăzut un rol mai activ pentru EASA în contextul propunerii legislative ReFuelEU în domeniul aviației, care vizează creșterea atât a ofertei, cât și a cererii de combustibili de aviație durabili, așa cum se propune în pachetul „Pregătiți pentru 55”.

Raportul de mediu al EASA (EAER) publicat în 2019 împreună cu alte două rapoarte ale EASA publicate în 2020, privind monitorizarea combustibililor de aviație durabili și facilitarea combustibililor de aviație durabili, au sprijinit Comisia Europeană în elaborarea inițiativei ReFuelEU în domeniul aviației.

În prezent, EASA pregătește următoarea ediție a raportului EAER, care va fi pregătit pentru publicare în 2022.

Ce sunt combustibilii durabili pentru aviație?

Există o varietate de filiere de producție pentru combustibili de aviație durabili, cu mai multe materii prime diferite disponibile. Materia primă se referă la sursa din care se produce combustibilul. Iată câteva exemple.

Container  

Deșeuri municipale solide: da, gunoiul nostru! Acesta cuprinde ambalaje de produse, deșeuri din grădinărit, deșeuri alimentare, deșeuri de hârtie și lista poate continua.

trees  

Deșeuri celulozice: resturi provenite din industria agricolă și forestieră, deșeuri celulozice care, altfel, ar fi fost pur și simplu aruncate la gunoi.

cooking oil  

Uleiul de gătit: dacă este folosit și nu mai este adecvat pentru consum, poate fi utilizat ca materie primă pentru combustibili durabili pentru aviație.

Algee   Culturi și plante: cum ar fi camelina, alge, ierburi de mlaștină și altele.
Power-Hydrogen  

Energie și hidrogen: energie electrică din surse regenerabile, apă și dioxid de carbon (CO2) utilizate pentru a produce hidrogen prin electroliza apei (utilizată în procesul de transformare a energiei în lichid).

Ce poate contribui la creșterea utilizării de combustibili de aviație durabili?

  • Competitivitatea prețurilor: pentru a face din utilizarea de combustibili de aviație durabili o alternativă reală la carburanții convenționali.
  • Asigurarea durabilității: sprijinirea doar a combustibililor și materiilor prime care nu afectează aprovizionarea cu alimente și ecosistemele, cu un sistem solid de certificare a durabilității.
  • Un peisaj politic armonizat care să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți.
  • Îndeplinirea cerințelor tehnice: standardele din specificațiile combustibilului trebuie să îndeplinească cerințele de siguranță și de utilizabilitate pentru aeronavele aflate deja în uz și pentru aeronavele de generație viitoare.
  • Biocombustibili: disponibilitatea materiei prime din biomasă și evitarea oricărei eventuale modificări a utilizării terenurilor.

Cât de durabili sunt acești combustibili?

Mai multe aspecte afectează performanța de mediu a combustibililor pe parcursul ciclului lor de viață. În funcție de filiera de producție și de materiile prime, diferiți combustibili de aviație durabili pot avea un impact foarte diferit asupra mediului.

Aplicând o abordare globală, care ia în considerare toate emisiile pe parcursul ciclului de viață al unui combustibil, reducerea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră pe parcursul ciclului de viață prin utilizarea de combustibili de aviație durabili poate ajunge până la 70 % sau chiar peste 90 % în comparație cu combustibilul de aviație fosil.

Urmăriți-ne pe EASA Pro pentru mai multe informații.