Ilgtspējīga aviācijas degviela

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA ir apņēmusies veicināt ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) ieviešanu aviācijas nozarē. Tā kā nav viegli pieejamu tehnoloģisku risinājumu, kas pilnībā aizvietotu parastos lidaparātus, SAF izmantošana ļauj manāmi samazināt aviācijas ietekmi uz vidi īstermiņā un vidējā termiņā, izmantojot esošo globālo floti.

EASA sagaida, ka SAF palīdzēs īstenot vīziju par Eiropu kā pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam.

EASA loma SAF

EASA kā aviācijas regulators ir iesaistīta SAF apstiprināšanas procesā, nodrošinot saistīto lidojumderīguma standartu ievērošanu.  Turklāt Eiropas Komisija ir paredzējusi aktīvāku EASA lomu iniciatīvas “ReFuelEU Aviation” tiesību akta priekšlikuma kontekstā, kura mērķis ir palielināt SAF piedāvājumu un pieprasījumu, kā ierosināts paketē “Gatavi mērķrādītājam 55 %”.

2019. gadā publicētais EASA vides ziņojums (EAER) kopā ar diviem citiem EASA ziņojumiem, kas tika publicēti 2020. gadā, par SAF uzraudzību un SAF veicināšanu atbalstīja Eiropas Komisiju iniciatīvas “ReFuelEU Aviation” veidošanā.

Pašlaik EASA gatavo nākamo EAER izdevumu, kas būs gatavs publicēšanai 2022. gadā.

Kas ir ilgtspējīgas aviācijas degvielas?

Ir pieejami dažādi SAF ražošanas ceļi ar dažādām izejvielām. Izejviela nozīmē degvielas ražošanas avotu. Sniegsim dažus piemērus.

Container  

Cietie sadzīves atkritumi: jā, mūsu atkritumi! Tie iekļauj produktu iepakojumus, dārzkopības atkritumus, pārtikas atkritumus, papīra atkritumus un tā tālāk.

trees  

Celulozes atkritumi: lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārpalikumi, celulozes atkritumi, kas citādi tiktu vienkārši iznīcināti.

cooking oil  

Cepamā eļļa: ja tā ir lietota un vairs nav piemērota ēšanai, to var izmantot kā SAF izejvielu.

Algee   Kultūraugi un augi: piemēram, kamelīna, aļģes, purva zāles un citi.
Power-Hydrogen  

Enerģija un ūdeņradis: atjaunojamā elektroenerģija, ūdens un oglekļa dioksīds (CO2), ko izmanto ūdeņraža ražošanai ar ūdens elektrolīzi (izmanto procesā no strāvas uz šķidro kurināmo).

Kas var palīdzēt plašākai SAF izmantošanai aviācijā?

  • Cenu konkurētspēja: padarīt SAF izmantošanu par reālu alternatīvu parastajai degvielai.
  • Ilgtspējības nodrošināšana: atbalsts tikai degvielām un izejvielām, kas negatīvi neietekmē pārtikas piegādi un ekosistēmas, izmantojot spēcīgu ilgtspējas sertifikācijas sistēmu.
  • Saskaņota politikas aina, kas nodrošina līdzvērtīgus spēles noteikumus visiem.
  • Atbilstība tehniskajām prasībām: degvielas specifikācijas standartiem ir jāatbilst jau izmantoto lidaparātu drošības un lietojamības prasībām, kā arī nākamās paaudzes lidaparātiem.
  • Biodegvielas: biomasas izejvielu pieejamība un izvairīšanās no iespējamām zemes izmantošanas izmaiņām.

Cik ilgtspējīgas ir šīs degvielas?

Degvielas ekoloģisko sniegumu tās dzīves cikla laikā ietekmē vairāki aspekti. Atkarībā no ražošanas ceļa un izejvielām dažādas SAF ļoti atšķirīgi ietekmē vidi.

Izmantojot holistisku pieeju visu emisiju uzskaitei degvielas kalpošanas laikā, kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums dzīves cikla laikā, izmantojot SAF, var sasniegt pat 70 % vai vairāk nekā 90 % salīdzinājumā ar fosilo reaktīvo lidmašīnu degvielu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sekojiet mums EASA Pro.