Paket „Spremni za 55 %” i inicijativa „ReFuelEU Aviation”

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Inicijativa „ReFuelEU Aviation”EU je postavio ambiciozne ciljeve za smanjenje neto emisija kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. 

Detaljni ciljevi i ključne etape utvrđeni su prvim Europskim zakonom o klimi i paketom mjera „Spremni za 55 %”, kojima je određen početni cilj smanjenja emisija za 55 % do 2030. (u odnosu na razinu iz 1990.).

Objedinili smo informacije o načinu na koji će to utjecati na zračni prijevoz i posebno o važnoj ulozi koju će u tome imati održiva zrakoplovna goriva.

Poticanje upotrebe održivih zrakoplovnih goriva u zračnom prijevozu

U sklopu paketa „Spremni za 55 %” Komisija je predložila poticanje upotrebe održivih zrakoplovnih goriva u zračnom prijevozu.

Održiva zrakoplovna goriva imaju značajnu ulogu u dekarbonizaciji sektora, no trenutačno je njihov udio u zračnom prometu EU-a zanemariv.

Više informacija o održivim zrakoplovnim gorivima možete pronaći u našem prethodnom članku na platformi EU-Light.

Na svim letovima iz zračnih luka EU-a upotrebljavat će se održiva zrakoplovna goriva

Predloženim pravilima utvrđuju se usklađene obveze na razini EU-a za dobavljače goriva i zračne prijevoznike kako bi se povećala upotreba održivih zrakoplovnih goriva. Te se obveze primjenjuju na sve odlazne letove iz europskih zračnih luka.

To znači da će gorivo na svakom letu iz veće zračne luke EU-a sadržavati minimalnu količinu održivog zrakoplovnog goriva, bez obzira na to je li zračni prijevoznik iz EU-a ili ne.

U tablici u nastavku prikazani su obvezujući ciljevi s obzirom na održiva zrakoplovna goriva, koji počinju od 2 % u 2025. i dosežu 5 % u 2030.

Kako bi se ostvarili klimatski ciljevi EU-a, očekuje se da bi do 2050. održivo zrakoplovno gorivo trebalo činiti najmanje 63 % svog zrakoplovnog goriva koje se upotrebljava za letove iz zračnih luka EU-a.

Sintetička goriva (ili e-goriva) imat će veliku ulogu u dekarbonizaciji tržišta zračnog prijevoza te je njihov potencijal velik. Predloženim pravilima stoga se utvrđuje podcilj kako bi se osiguralo da određeni udio održivog zrakoplovnog goriva koje se upotrebljava čine sintetička goriva (vidjeti zeleni tekst u tablici).

Ukupni udio u mješavini goriva

  2025. 2030. 2035. 2040. 2045. 2050.
Postotak održivog zrakoplovnog goriva koje se upotrebljava u zračnom prijevozu: 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
od čega: podobveza upotrebe sintetičkih goriva (ili e-goriva): 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Koje se vrste održivog zrakoplovnog goriva razmatraju?

Uzimajući u obzir različite vrste održivih zrakoplovnih goriva i njihove sirovine, u uredbi se razmatraju sljedeće kategorije održivih zrakoplovnih goriva:

  • tzv. napredna biogoriva, odnosno goriva koja se proizvode od sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX. Direktivi o energiji iz obnovljivih izvora
  • goriva proizvedena iz sirovina navedenih u dijelu B
  • sintetička zrakoplovna goriva (dobivena pretvorbom električne energije u tekuće gorivo (engl. power-to-liquid) ili e-goriva).

Goriva moraju biti usklađena i s kriterijima održivosti i emisije stakleničkih plinova, koji su utvrđeni Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora.

Sintetička zrakoplovna goriva (ili e-goriva)

Sintetička goriva, e-goriva ili power-to-liquid jesu goriva proizvedena iz obnovljivih izvora koji nisu biomasa, npr. iz energije vjetra ili sunca. Jednostavno rečeno, energija iz obnovljivih izvora i voda upotrebljavaju se u elektrolizatoru za proizvodnju vodika, koji se zatim sintetizira s CO2 u sintezni plin. Dobiveni sintezni plin zatim se dalje prerađuje u gorivo.

Dugoročna politika za održiva zrakoplovna goriva

S obzirom na važnost ovog izazova, cilj je predložene uredbe osigurati dugoročnu politiku kojom bi se omogućilo da jedinstveno zrakoplovno tržište bude dobro opremljeno za obvezno miješanje održivog zrakoplovnog goriva u konvencionalni kerozin te potaknulo ulaganja u povećanje kapaciteta za proizvodnju održivih zrakoplovnih goriva.

Zadaća EASA-e – praćenje i izvješćivanje

U okviru ovog prijedloga, EASA-i je dodijeljena zadaća praćenja i izvješćivanja čime će se omogućiti ispunjavanje obveza i pružiti važne spoznaje u vezi s tržištem održivih zrakoplovnih goriva koje se razvija i raste.

Ta će uredba biti važan temelj za napredak u zrakoplovstvu kako bi ono bilo spremno za budućnost jer će se stvoriti funkcionalno tržište koje pruža održivu mobilnost na korist građanima. Na taj će način EU postati globalni predvodnik u području najsuvremenijih goriva namijenjenih uporabi u prometu te će se, prije svega, postići znatne klimatske koristi zbog ostvarenja velikih ušteda emisija u sektoru.