Fit for 55 og ReFuelEU Aviation

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEUEU har fastsat ambitiøse mål for at reducere nettoemissionerne med det formål at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050. 

Der er opstillet detaljerede mål og milepæle i den første europæiske klimalov nogensinde og i "Fit for 55"-pakken, der som udgangspunkt sigter mod en reduktion af emissionerne med 55 % i 2030 (sammenlignet med 1990-niveauet).

Vi har indsamlet information om, hvordan dette vil påvirke lufttransporten, samt om den vigtige rolle, bæredygtige flybrændstoffer vil spille.

Øget anvendelse af bæredygtige flybrændstoffer inden for lufttransport

Som led i "Fit for 55"-pakken foreslog Kommissionen at fremme udbredelsen af bæredygtige flybrændstoffer inden for lufttransport.

Bæredygtige flybrændstoffer spiller en væsentlig rolle i dekarboniseringen af sektoren, men i øjeblikket er deres andel af EU's luftfart ganske ubetydelig.

Du kan finde mere information om bæredygtige flybrændstoffer i vores tidligere artikel på EASA Light.

Bæredygtige flybrændstoffer ved alle flyvninger fra lufthavne i EU

Gennem et pålæg, der gælder alle flyvninger fra europæiske lufthavne, fastsætter de foreslåede regler harmoniserede forpligtelser for brændstofleverandører og luftfartsselskaber i EU, så brugen af bæredygtige flybrændstoffer fremskyndes.

Det betyder, at hvert fly, der afgår fra en af de større lufthavne i EU, vil medtage et minimum af bæredygtige flybrændstoffer, uanset om flyselskabet er baseret i EU eller ej.

Tabellen nedenfor viser de bindende mål for bæredygtige flybrændstoffer. Udgangspunktet er 2 % i 2025, der stiger til 5 % i 2030.

For at opfylde EU's klimamål forventes mindst 63 % af alle flybrændstoffer, der anvendes til flyvninger fra lufthavne i EU, at være bæredygtige inden 2050.

Syntetiske brændstoffer ("e-fuels") vil spille en vigtig rolle i dekarboniseringen af lufttransportmarkedet og have et stort potentiale. De foreslåede regler fastsætter derfor et delmål for at sikre, at en vis mængde af de bæredygtige flybrændstoffer, der anvendes, er syntetiske (jf. grøn reference i tabellen).

Samlede andele i brændselsblandingen

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Procentdel af bæredygtige flybrændstoffer anvendt til lufttransport: 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
Heraf: syntetiske brændstoffer ("e-fuels") under delmandat: - 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Hvilke typer af bæredygtige flybrændstoffer overvejes?

Med hensyn til udbuddet af bæredygtige flybrændstoffer og deres respektive råprodukter omfatter forordningen følgende kategorier af bæredygtige flybrændstoffer:

  • Såkaldte avancerede biobrændstoffer, som er brændstoffer, der er fremstillet af råprodukter opført i bilag IX, del A, i direktivet om vedvarende energi
  • Brændstoffer fremstillet af råprodukter opført i del B
  • Syntetiske flybrændstoffer ("Power-to-Liquid" eller "e-fuels")

Brændstofferne skal også opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionskriterierne i direktivet om vedvarende energi.

Syntetiske flybrændstoffer (eller "e-fuels")

Syntetiske brændstoffer, e-fuels eller Power-to-Liquid-brændstoffer, er brændstoffer, der er fremstillet af andre vedvarende kilder end biomasse, f.eks. vind- og solenergi. Kort fortalt anvendes vedvarende energi og vand i en elektrolysator til at producere brint, som efterfølgende syntetiseres med CO2 til syntetisk gas. Den resulterende syntetiske gas forarbejdes derefter til brændstof.

Langsigtet politik for bæredygtige flybrændstoffer

Dette udgør en væsentlig udfordring. Derfor sigter den foreslåede forordning mod at tilvejebringe en langsigtet politik, der gør det indre marked for luftfart godt rustet til den obligatoriske iblanding af bæredygtige flybrændstoffer i konventionelt petroleum, og giver det nødvendige incitament til investeringer, så produktionskapaciteten for bæredygtige flybrændstoffer bliver større.

EASA's opgave – overvågning og rapportering

Inden for rammerne af dette forslag består EASA's opgave i overvågning og indberetning for at sikre, at forpligtelserne bliver opfyldt, og at der opnås væsentlig indsigt i det frembrydende og voksende marked for bæredygtige flybrændstoffer.

Denne forordning vil være særdeles vigtig for at gøre luftfarten klar til fremtiden ved at sikre et velfungerende marked, der leverer bæredygtig mobilitet til borgerne. Den vil positionere EU som global leder inden for avancerede transportbrændstoffer og, vigtigst af alt, give betydelige klimafordele gennem store emissionsbesparelser inden for sektoren.