Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag és a ReFuelEU Aviation kezdeményezés

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEUAz EU ambiciózus célokat tűzött ki a nettó kibocsátás csökkentésére vonatkozóan azzal a céllal, hogy – első kontinensként – 2050-ig elérje a klímasemlegességet. 

A célok és a mérföldkövek részletes bemutatása megtalálható az európai klímarendeletben, valamint az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagban, amelyek 2030-ra a kibocsátások első körben 55%-os csökkentését tűzik ki célként (az 1990-es szinttel összehasonlítva).

Az EASA információkat állított össze egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mindez milyen hatással jár majd a légi közlekedésre, másrészt különösen a fenntartható légijármű-üzemanyagok jövőbeli fontos szerepével kapcsolatban.

A fenntartható légijármű-üzemanyagok használatának elterjesztése a légi közlekedésben

Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag részeként a Bizottság javaslatot tett a fenntartható légijármű-üzemanyagok használatának elterjesztésére a légi közlekedésben.

A fenntartható légijármű-üzemanyagok jelentős szerepet töltenek be az ágazat dekarbonizációjában, de részesedésük az európai uniós légi közlekedésben jelenleg elhanyagolható.

A fenntartható légijármű-üzemanyagokkal kapcsolatban további információkat olvashat az EASA Light weboldalunkon megjelent korábbi cikkünkben.

Fenntartható üzemanyagok használata az uniós repülőterekről induló minden járat esetében

A javasolt szabályok uniós szinten összehangolt kötelezettségeket irányoznak elő arra vonatkozóan, hogy az üzemanyag-beszállítók és a légitársaságok fokozzák a fenntartható légijármű-üzemanyagok használatát, az európai repülőterekről induló összes járat esetében kötelezővé téve azt.

Ez azt jelenti, hogy a nagyobb európai repülőterekről induló valamennyi járatnak meghatározott minimum mennyiségben fenntartható légijármű-üzemanyagokat kell használnia függetlenül attól, hogy az adott légitársaság uniós légitársaság-e.

Az alábbi táblázat megjeleníti a fenntartható légijármű-üzemanyagok kötelező célértékeit: a 2025-ös 2%-ról indulva 2030-ra el kell érni az 5%-ot.

Az EU klímacéljainak teljesítése érdekében az az elvárás, hogy 2050-ig az uniós repülőterekről induló járatok által használt légijármű-üzemanyagok legalább 63%-a származzon fenntartható forrásból.

A szintetikus üzemanyagok (vagy más néven e-üzemanyagok) kiemelt szerepet fognak játszani a légiközlekedési piac dekarbonizációjában, és nagy lehetőségeket rejtenek magukban. Ezért a javasolt szabályokban kitűztek egy részcélt is annak biztosítása érdekében, hogy a használt fenntartható légijármű-üzemanyagok bizonyos mennyisége szintetikus üzemanyag legyen.

Teljes részarányok az üzemanyagszerkezeten belül

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
A légi közlekedésben használt fenntartható üzemanyagok százalékos aránya 2% 5% 20% 32% 38% 63%
Ebből: a szintetikus üzemanyagokra (vagy e-üzemanyagokra) vonatkozó kötelező részcél - 0,7% 5% 8% 11% 28%

Milyen fenntartható légijármű-üzemanyagokról van szó?

A fenntartható légijármű-üzemanyagok széles körére és azok nyersanyagaira tekintettel a rendelet a következő kategóriákat állapítja meg:

  • Úgynevezett fejlett bioüzemanyagok, amelyek a megújulóenergia-irányelv IX. mellékletének A. részében felsorolt nyersanyagokból származnak
  • A B. részben felsorolt nyersanyagokból létrehozott üzemanyagok
  • Szintetikus légijármű-üzemanyagok („power-to-liquid” technológiával előállított vagy e-üzemanyagok)

Az üzemanyagoknak emellett meg kell felelniük a fenntarthatósággal és az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatban a megújulóenergia-irányelvben rögzített kritériumoknak is.

Szintetikus légijármű-üzemanyagok (vagy e-üzemanyagok)

A szintetikus üzemanyagokat, e-üzemanyagokat vagy „power-to-liquid” (PtL) üzemanyagokat a biomasszától eltérő megújuló forrásokból állítják elő, pl. szélből és napenergiából. A folyamat során alapvetően a megújuló energiából és vízből egy elektrolizátorban hidrogént állítanak elő, amely ezt követően szén-dioxiddal (CO2) reakcióba lépve egy gázeleggyé alakul. Az így előállított szintézisgázt dolgozzák fel üzemanyaggá.

A légijármű-üzemanyagokkal kapcsolatos hosszú távú szakpolitika

Tekintettel a feladat nehézségére a rendeletjavaslat célja egyrészt hosszú távú szakpolitika meghatározása annak biztosítása érdekében, hogy az egységes légiközlekedési piac megfelelően felkészüljön a fenntartható légijármű-üzemanyagoknak a hagyományos kerozinnal való kötelező vegyítésére, másrészt pedig megadja a szükséges lökést a fenntartható légijármű-üzemanyagok előállítására irányuló kapacitások növelését célzó beruházásoknak.

Az EASA feladatai – nyomon követés és jelentéstétel

A javaslat az EASA-t bízza meg a kötelezettségek teljesítésének nyomon követésével és az ezzel kapcsolatos jelentéstétellel, fontos betekintést biztosítva a fenntartható légijármű-üzemanyagok folyamatosan fejlődő és növekedő piacába.

Azáltal, hogy gondoskodik a polgárok javát szolgáló fenntartható mobilitást biztosító, jól működő piacról, a rendelet fontos pillére lesz a légi közlekedés jövőre történő felkészítésének. Az EU-nak globális vezető szerepet fog biztosítani az élvonalbeli közlekedési üzemanyagok területén, és legfontosabb eredményként az éghajlatra gyakorolt hatásokat tekintve jelentős előnyöket nyújt az ágazat kibocsátásaiban elért nagy mértékű megtakarítások révén.