Pachetul „Pregătiți pentru 55” și inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEUUE a stabilit obiective ambițioase pentru reducerea emisiilor nete, cu scopul de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. 

Detaliile privind obiectivele finale și obiectivele intermediare sunt stabilite în prima Lege europeană a climei și în pachetul „Pregătiți pentru 55”, care prevăd o țintă inițială de reducere a emisiilor cu 55 % în 2030 (comparativ cu nivelul din 1990).

Am compilat informații despre impactul acestui obiectiv asupra transportului aerian și, în special, despre rolul important pe care îl vor juca combustibilii de aviație durabili.

Stimularea utilizării combustibililor de aviație durabili în transportul aerian

Ca parte a pachetului „Pregătiți pentru 55”, Comisia a propus stimularea utilizării combustibililor de aviație durabili (sustainable aviation fuels, SAF) în transportul aerian.

SAF joacă un rol semnificativ în decarbonizarea sectorului, dar în prezent ponderea lor în sectorul aviației din UE este neglijabilă.

Puteți găsi mai multe informații despre combustibilii de aviație durabili în articolul nostru anterior din EASA Light.

Utilizarea SAF în toate zborurile de pe aeroporturile din UE

Normele propuse stabilesc obligații armonizate la nivelul UE pentru furnizorii de combustibili și companiile aeriene de a intensifica utilizarea SAF, prin introducerea unei obligații care se aplică tuturor zborurilor cu plecare de pe aeroporturile europene.

Aceasta înseamnă că fiecare zbor care pleacă de pe aeroporturile mai mari din UE va transporta o cantitate minimă de SAF, indiferent dacă compania aeriană este sau nu o companie aeriană din UE.

Tabelul de mai jos prezintă obiectivele obligatorii privind SAF, începând cu 2 % în 2025 și ajungând la 5 % în 2030.

Pentru a îndeplini obiectivele climatice ale UE, se preconizează că, până în 2050, cel puțin 63 % din totalul combustibilului de aviație utilizat pentru zborurile cu plecare de pe aeroporturile din UE ar trebui să fie SAF.

Combustibilii sintetici (sau e-combustibilii) vor juca un rol major în decarbonizarea pieței transportului aerian și vor avea un mare potențial. Prin urmare, normele propuse stabilesc un obiectiv secundar pentru a se asigura că o anumită cantitate utilizată de SAF este compusă din combustibili sintetici (vezi referința verde din tabel).

Ponderea totală în mixul de combustibili

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Procentul de SAF utilizat în transportul aerian: 2 % 5 % 20% 32 % 38 % 63 %
din care: obligație secundară Combustibili sintetici (sau e-combustibili): - 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Ce tipuri de SAF sunt avute în vedere?

Analizând tipurile de SAF și materiile prime aferente, regulamentul ia în considerare următoarele categorii de SAF:

  • așa-numiții biocombustibili avansați, care sunt combustibili produși din materiile prime enumerate în anexa IX partea A la Directiva privind energia din surse regenerabile
  • combustibili obținuți din materiile prime enumerate în partea B
  • combustibili de aviație sintetici (combustibili lichizi obținuți prin transformarea energiei sau e-combustibili)

De asemenea, combustibilii trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate și de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile.

Combustibili de aviație sintetici (sau e-combustibili)

Combustibilii sintetici, e-combustibilii sau combustibilii lichizi obținuți prin transformarea energiei sunt combustibili obținuți din surse regenerabile, altele decât biomasa, de exemplu energia eoliană și cea solară. Ca explicație de bază, energia regenerabilă și apa sunt utilizate într-un electrolizor pentru a produce hidrogen, care este ulterior sintetizat cu CO2 în gaz de sinteză. Gazul de sinteză rezultat este prelucrat ulterior în combustibil.

Politica pe termen lung privind SAF

Întrucât acest lucru reprezintă o mare provocare, obiectivul propunerii de regulament este de a oferi o politică pe termen lung pentru a se asigura că piața unică a aviației este bine echipată pentru obligația de amestecare a SAF în kerosenul convențional și oferă impulsul necesar pentru investiții în vederea creșterii capacității de producție a SAF.

Sarcina EASA – monitorizare și raportare

În cadrul acestei propuneri, EASA are sarcini de monitorizare și raportare care vor asigura îndeplinirea obligațiilor și care vor furniza informații importante despre evoluția și creșterea pieței SAF.

Acest regulament va fi un pilon important în adaptarea aviației pentru viitor, prin asigurarea unei piețe funcționale, care să ofere o mobilitate sustenabilă în beneficiul cetățenilor. Va poziționa UE ca lider mondial în ceea ce privește combustibilii de ultimă generație pentru transport și, cel mai important, va oferi beneficii substanțiale pentru climă prin reduceri semnificative ale emisiilor în cadrul sectorului.