Éirí de Thalamh agus Tuirlingt Cheartingearach (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigTá an Eoraip ag ullmhú chun glacadh lé Soghluaisteacht san Aer Uirbeach (UAM) mar chóras nua aeriompair agus tá roinnt iarratas faighte ag EASA ar dheimhniú cineáil na n-aerárthach éirí de thalamh agus tuirlingt ceartingearach (VTOL), ar a dtugtar Aerthacsaithe freisin, agus an cuspóir atá ann Soghluaisteacht san Aer Uirbeach a chumasú nó réitigh nua a chruthú do Shoghluaisteacht san Aer Réigiúnach. 

 

Céard é an difear idir VTOL agus héileacaptar?

Tá héileacaptair (ar a dtugtar Rótarárthaigh freisin) in úsáid i gceantair uirbeacha le blianta fada agus aithnímid go léir iad. Mar shampla, is bealach ríthábhachtach iompair iad na Seirbhísí Leighis Éigeandála Héileacaptair (HEMS) chun daoine atá gortaithe go dona a aeraistriú go tapa. 

Cé go mbaineann VTOL agus rótarárthaí traidisiúnta úsáid as tiomáint chun éirí de thalamh, tá VTOLanna ag baint úsáide as níos mó ná dhá aonad tiomána, ar a dtugtar tiomáint dáilte. Má chuirtear i bhfeidhm i gceart é, féadann tiomáint dáilte sábháilteacht aerárthach a mhéadú trí fheidhmeanna ríthábhachtacha a roinnt i measc roinnt comhpháirteanna.

I gcomhar le tiomáint leictreach nó cineálacha eile tiomána nuálacha, tá an cumas ag VTOLanna lorg comhshaoil na heitlíochta a laghdú maidir le hastuithe agus torann. Mar sin féin, chun a áirithiú go gcomhlíonfar an cuspóir sin, ní mór saolré iomlán an táirge (ó dhearadh go hoibríochtaí) a chur san áireamh, lena n-áirítear na foinsí fuinnimh.

EASA: Ceanglais theicniúla a fhorbairt 

In éagmais sonraíochtaí oiriúnacha deimhniúcháin le haghaidh deimhniú cineáil VTOLanna, d’fhorbair EASA sraith iomlán de shonraíochtaí teicniúla tiomnaithe i bhfoirm de Choinníoll Speisialta d’aerárthaí VTOL. Tugann an Coinníoll Speisialta aghaidh ar shaintréithe uathúla na dtáirgí sin agus forordaítear ann caighdeáin aeracmhainneachta maidir le deimhniú cineáil a eisiúint chun a áirithiú go bhfuil ceanglais sábháilteachta riachtanacha á leanúint ag VTOLanna. Leis an gCoinníoll Speisialta, a foilsíodh i mí Iúil 2019, seoladh an creat do mhonaróirí chun VTOL nuálach a fhorbairt.

Tá an Ghníomhaireacht anois i mbun rialacha nua a chruthú agus athbhreithniú a dhéanamh ar rialacha atá ann cheana féin chun aghaidh a thabhairt ar theicneolaíochtaí nua, ar choincheapa aeriompair oibríochtúla, ar cheanglais cheadúnaithe criúnna eitilte agus oibreoirí, agus é mar chuspóir acu a bheith solúbtha agus chun an creat rialála a oiriúnú ionas go mbeidh sé i gcomhréir le prionsabail na Rialachán Feidhm-Bhunaithe. Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi na tascanna Déanta Rialacha atá taobh thiar den obair seo, féach ar EASA Pro:

Mar a dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin EASA, Patrick Ky: “Táimid ag plé go gníomhach leis an tionscal chun na ceanglais theicniúla chearta a fhorbairt chun leas a bhaint as na teicneolaíochtaí nua a thugann tairbhí sábháilteachta agus comhshaoil don phobal. Trí shraith choiteann coinníollacha a bhunú chun na coincheapa nua aerárthaigh seo a dheimhniú, beifear in ann cothrom iomaíochta a éascú ar an margadh Eorpach, chomh maith le soiléireacht do mhonaróirí agus dá n-infheisteoirí amach anseo.”