Vertikālā pacelšanās un nolaišanās (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEiropa gatavojas pieņemt gaisa mobilitāti pilsētvidē (UAM) kā jaunu gaisa transporta sistēmu, un EASA ir saņēmusi vairākus pieprasījumus par vertikālās pacelšanās un nolaišanās (VTOL) lidaparātu (sauktu arī par gaisa taksometriem) tipa sertifikāciju ar mērķi nodrošināt gaisa mobilitāti pilsētvidē vai radīt jaunus risinājumus reģionālajai gaisa mobilitātei.

Kā atšķiras VTOL un helikopters?

Helikopteri (saukti arī par rotorplāniem) pilsētvides teritorijās ir izmantoti gadu desmitiem ilgi un ir pazīstams skats mums visiem. Piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības helikopteri (HEMS) ir būtisks transporta veids, lai smagi ievainotus cilvēkus ātri nogādātu ar gaisa transportu.
Lai paceltos gaisā, gan VTOL, gan parastie rotorplāni izmanto piedziņu, tomēr VTOL izmanto vairāk nekā divas dzinējspēka vienības, ko dēvē par dalīto piedziņu. Pareizi izmantota dalītā piedziņa var palielināt lidaparāta drošību, sadalot kritiskās funkcijas starp vairākiem komponentiem.
Kopā ar elektrisko vai cita veida inovatīvu piedziņu VTOL ir arī potenciāls samazināt aviācijas ietekmi uz vidi emisiju un trokšņa ziņā. Tomēr, lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, ir jāņem vērā viss ražojuma dzīves cikls (no projektēšanas līdz darbībai), tostarp enerģijas avoti.

EASA: tehnisko prasību izstrāde

Tā kā VTOL tipa sertifikācijai nebija piemērotu sertifikācijas specifikāciju, EASA izstrādāja pilnu īpašu tehnisko specifikāciju komplektu VTOL lidaparātiem īpašā nosacījuma formā. Īpašais nosacījums attiecas uz šo produktu unikālajām īpašībām un nosaka lidojumderīguma standartus tipa sertifikāta izsniegšanai, lai nodrošinātu, ka VTOL ievēro nepieciešamās drošības prasības. Īpašais nosacījums, kas publicēts 2019. gada jūlijā, ražotājiem ieviesa sistēmu novatorisku VTOL izstrādei.

Pašlaik aģentūra izstrādā jaunus noteikumus un pārskata esošos, lai pievērstos jaunām tehnoloģijām, operatīvā gaisa transporta koncepcijām, lidojumu apkalpes un operatoru licencēšanas prasībām ar mērķi būt elastīgai un pielāgot tiesisko regulējumu atbilstoši noteikumu principiem, kuru pamatā ir sniegums. Ja vēlaties vairāk uzzināt par noteikumu izstrādes uzdevumiem, kuri ir šī darba pamatā, skatiet EASA Pro:

Kā sacīja EASA izpilddirektors Patrick Ky: “Mēs aktīvi sadarbojamies ar nozari, lai izstrādātu pareizās tehniskās prasības, ar mērķi izmantot jaunās tehnoloģijas, kas sniedz drošības un vides ieguvumus sabiedrībai. Vienota nosacījumu kopuma izveide šo jauno lidaparātu koncepciju sertifikācijai nodrošinās godīgu konkurenci Eiropas tirgū, kā arī skaidrību nākamajiem ražotājiem un to investoriem.”