Lodret start og landing (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEuropa er ved at være klar til lufttransport i byområder som et nyt lufttransportsystem, og EASA har modtaget en række anmodninger om typecertificering af lodret startende og landende luftfartøjer (VTOL) — også kaldet lufttaxaer — med det formål at muliggøre lufttransport i byområder eller skabe nye løsninger for regional lufttransport.

Hvad er forskellen mellem VTOL og en helikopter?

Helikoptere har været anvendt i byområder i årtier og kendes af os alle. F.eks. er helikoptere til ambulancetjenester en livsvigtig transportform til hurtig transport af alvorligt tilskadekomne.
VTOL og konventionelle rotorluftfartøjer anvender begge fremdrift til at løfte, men VTOL bruger mere end to fremdriftsenheder — det kaldes distribueret fremdrift. Hvis distribueret fremdrift gennemføres korrekt, kan det øge flyvesikkerheden ved at fordele kritiske funktioner på flere komponenter.
Sammen med elektriske eller andre typer innovative fremdriftssystemer har VTOL desuden potentiale til at reducere luftfartens miljøaftryk i form af emissioner og støj. Men for at være sikker på, at denne målsætning er opfyldt, skal produktets fulde livscyklus (fra design til drift) tages i betragtning, herunder energikilderne.

EASA: Opstilling af tekniske krav

I mangel af passende specifikationer for typecertificering af VTOL-luftfartøjer har EASA udarbejdet et komplet sæt tekniske specifikationer i form af en særlig betingelse for VTOL-luftfartøjer. Den særlige betingelse omhandler disse produkters unikke egenskaber og fastsætter luftdygtighedsstandarder for udstedelse af et typecertifikat, der sikrer, at VTOL-luftfartøjer opfylder de nødvendige sikkerhedskrav. Den særlige betingelse, der blev offentliggjort i juli 2019, fastlagde rammerne for producenternes udvikling af innovative VTOL-luftfartøjer.

Agenturet er nu i færd med at udarbejde nye regler og revidere de eksisterende for at tage højde for nye teknologier, operationelle koncepter for lufttransport , krav til flybesætninger og operatørlicenser med den målsætning at de er fleksible, og tilpasse lovgivningens rammer i overensstemmelse med principperne i de resultatbaserede bestemmelser. For at få mere at vide om de reguleringsopgaver, der ligger til grund for dette arbejde, kan du kaste et blik på EASA Pro:

Som EASA's administrerende direktør Patrick Ky har udtalt: "Vi samarbejder aktivt med industrien om at opstille de rette tekniske krav med henblik på at drage fordel af de nye teknologier med sikkerheds- og miljømæssige fordele for samfundet. At fastsætte et fælles sæt betingelser for certificering af disse nye flykoncepter vil give mulighed for fair konkurrence på det europæiske marked og klarhed for fremtidige producenter og deres investorer."