Letadla s vertikálním vzletem a přistáním (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEvropa se připravuje na přijetí městské letecké mobility (UAM) jakožto nového systému letecké dopravy a agentura EASA obdržela řadu žádostí o typové osvědčení letadel s vertikálním vzletem a přistáním (VTOL), rovněž označovaných jako aerotaxi, s cílem umožnit městskou leteckou mobilitu nebo vytvořit nová řešení pro regionální leteckou mobilitu.

Jaký je rozdíl mezi letadly s vertikálním vzletem a přistáním a vrtulníkem?

Vrtulníky (označované také jako rotorová letadla) se v městských oblastech používají již desítky let a všichni je dobře známe. Například vrtulníková záchranná služba (HEMS) je zásadním dopravním prostředkem pro rychlou vzdušnou přepravu vážně zraněných osob.
Ačkoli jak letadla s vertikálním vzletem a přistáním, tak konvenční rotorové letadlo využívají k vynesení do vzdušného prostoru pohon, používají více než dvě pohonné jednotky označované jako rozdělený pohon. Při správném provedení může rozdělený pohon zvýšit bezpečnost letadla sdílením zásadních funkcí mezi několika komponentami.
Ve spojení s elektrickým nebo jiným typem inovativního pohonu mají letadla s vertikálním vzletem a přistáním rovněž potenciál snížit environmentální stopu letectví, pokud jde o emise a hluk. Aby se však zajistilo splnění tohoto cíle, je třeba vzít v úvahu celý životní cyklus výrobku (od návrhu až po provoz), včetně zdrojů energie.

EASA: Vypracování technických požadavků

Vzhledem k tomu, že neexistují vhodné certifikační specifikace pro typové osvědčení letadel s vertikálním vzletem a přistáním, vypracovala EASA úplný soubor specializovaných technických specifikací ve formě zvláštní podmínky pro letadla s vertikálním vzletem a přistáním. Zvláštní podmínka se zabývá jedinečnými vlastnostmi těchto výrobků a předepisuje normy letové způsobilosti pro vydávání typového osvědčení, aby se zajistilo, že letadla s vertikálním vzletem a přistáním splňují nezbytné bezpečnostní požadavky. Zvláštní podmínka zveřejněná v červenci 2019 spustila rámec pro výrobce k vývoji inovativních letadel s vertikálním vzletem a přistáním.

Agentura nyní připravuje nová pravidla a reviduje stávající pravidla s cílem řešit nové technologie, provozní koncepce letecké dopravy, požadavky na vydávání průkazů způsobilosti letové posádky a udělování licencí provozovatele s cílem zaujmout aktivní přístup a upravit regulační rámec tak, aby byl v souladu se zásadami regulace založené na účinnosti. Chcete-li se dozvědět více o úkolech souvisejících s tvorbou předpisů ve vztahu k této činnosti, navštivte stránku EASA Pro:

Jak uvedl výkonný ředitel agentury EASA Patrick Ky: „Aktivně spolupracujeme s odvětvím průmyslu s cílem vypracovat optimální technické požadavky, aby bylo možné využít výhod nových technologií, které přinášejí prospěch komunitě v oblasti bezpečnosti a životního prostředí. Vytvoření společného souboru podmínek pro certifikaci těchto nových koncepcí letadel umožní spravedlivou hospodářskou soutěž na evropském trhu a zajistí jednoznačné podmínky pro budoucí výrobce a jejich investory.“