Vertikal start och landning (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEuropa förbereder sig för att anamma urban luftmobilitet som ett nytt transportsätt, och Easa har fått många ansökningar om typgodkännande av luftfartyg med vertikal start och landning (s.k. VTOL-luftfartyg, som ibland kallas flygande taxi), som visar på en ambition att möjliggöra urban luftmobilitet eller skapa nya lösningar för regional luftmobilitet.

Vad är skillnaden mellan ett VTOL-luftfartyg och en helikopter?

Helikoptrar (även kallade rotorluftfartyg) har använts i stadsmiljöer i årtionden och är en välkänd syn för oss alla. Ambulanshelikoptrar är t.ex. ett mycket viktigt transportsätt för att snabbt flyga allvarligt skadade personer.
Både VTOL-luftfartyg och konventionella rotorluftfartyg använder framdrivning för att lyfta, men VTOL-farkosterna använder mer än två framdrivningsenheter. Detta kallas distribuerad framdrivning. Korrekt tillämpad kan distribuerad framdrivning göra luftfartyget säkrare, eftersom viktiga funktioner delas mellan flera komponenter.
I samverkan med elektrisk eller andra typer av innovativ framdrivning kan VTOL-luftfartyg potentiellt även minska luftfartens miljöavtryck i form av utsläpp och buller. För att detta mål ska kunna uppnås måste dock hela produktens livscykel (från konstruktion till drift) beaktas, vilket även inkluderar energikällorna.

Easa: utveckling av tekniska krav

Eftersom det saknades lämpliga specifikationer för typcertifiering av VTOL-luftfartyg har Easa utvecklat en komplett uppsättning tekniska specifikationer för ändamålet i form av ett särskilt villkor för VTOL-luftfartyg. I det särskilda villkoret behandlas dessa produkters unika egenskaper, och luftvärdighetsnormer för utfärdande ett typcertifikat föreskrivs i syfte att säkerställa att VTOL-luftfartyg uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Det särskilda villkoret offentliggjordes i juli 2019 och med det fick tillverkarna en ram för utveckling av innovativ VTOL.

 

Easa håller nu på att ta fram nya regler och se över de befintliga för att möta ny teknik, operativa koncept i flygtransport samt licenskrav för flygbesättningar och operatörer. Syftet är att reglerna ska vara smidiga och att regelverket ska anpassas till principerna om prestandabaserade bestämmelser. Gå in på EASA Pro om du vill veta mer om regeluppdateringarna bakom det här arbetet:

Så här säger Easas direktör Patrick Ky: ”Vi samarbetar aktivt med industrin för att ta fram rätt tekniska krav, så att vi kan dra nytta av ny teknik som medför säkerhets- och miljömässiga vinster för samhället. Genom att inrätta en gemensam uppsättning villkor för certifiering av dessa nya luftfartygskoncept möjliggör vi rättvis konkurrens på den europeiska marknaden och skapar tydlighet för framtida tillverkare och deras investerare.”