Вертикално излитане и кацане (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigЕвропа се готви да приеме Градската въздушна мобилност (ГВМ) като нова система за въздушен транспорт и EASA получи редица заявки за типово сертифициране на въздухоплавателни средства с вертикално излитане и кацане (VTOL), наричани също въздушни таксита, с амбицията да се даде възможност за градска въздушна мобилност или да се създадат нови решения за регионална въздушна мобилност.

Каква е разликата между VTOL и хеликоптер?

Хеликоптерите (наричани още витлокрили) се използват в градските райони от десетилетия и са позната гледка на всички нас. Хеликоптерните служби за спешна медицинска помощ (HEMS) например са жизненоважен начин за транспорт за бързо транспортиране по въздуха на сериозно ранени хора.
Въпреки че както VTOL, така и конвенционалните витлокрили използват задвижване за повдигане във въздуха, VTOL използват повече от два задвижващи блока, наричани разпределено задвижване. Ако се прилага правилно, разпределеното задвижване може да повиши безопасността на въздухоплавателното средство чрез споделяне на критични функции между няколко компонента.
Освен електрическо или други видове иновативно задвижване VTOL имат потенциала и да намалят отпечатъка на авиацията върху околната среда по отношение на емисиите и шума. Въпреки това, за да се гарантира изпълнението на тази цел, трябва да се вземе предвид пълният жизнен цикъл на продукта (от проектирането до експлоатацията), включително енергийните източници.

EASA: Разработване на технически изисквания

При липсата на подходящи спецификации за сертифициране за типовото сертифициране на VTOL EASA разработи пълен набор от специални технически спецификации под формата на Специални условия за въздухоплавателни средства VTOL. В Специалните условия се разглеждат уникалните характеристики на тези продукти и се предписват стандарти за летателна годност за издаване на типов сертификат, за да се гарантира, че VTOL отговарят на необходимите изисквания за безопасност. С публикуваните през юли 2019 г. Специални условия се стартира рамка за производителите за разработка иновативни VTOL.

Понастоящем Агенцията е в процес на създаване на нови правила и преразглеждане на съществуващите в отговор на новите технологии, оперативните концепции за въздушния транспорт, изискванията за полетен екипаж и лицензиране на оператори с цел гъвкавост и адаптиране на регулаторната рамка, така че да съответства на принципите на Правилата, базирани на производителността. Ако искате да научите повече за задачите за създаване на правила зад тази работа, разгледайте EASA Pro:

Изпълнителният директор на EASA Патрик Кай заяви следното: „Ние активно се ангажираме с индустрията, за да разработим правилните технически изисквания и да се възползваме от новите технологии, носещи ползи за безопасността и околната среда на общността. Създаването на общ набор от условия за сертифициране на тези нови концепции за въздухоплавателни средства ще даде възможност за лоялна конкуренция на европейския пазар, както и яснота за бъдещите производители и техните инвеститори.“