Navpično vzletanje in pristajanje (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEvropa se pripravlja na uvedbo urbane zračne mobilnosti kot novega sistema zračnega prometa, agencija EASA pa je prejela številne zahtevke za certifikacijo tipa zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (VTOL) ali t. i. letalskih taksijev, ki želijo omogočiti zračno mobilnost ali ustvariti nove rešitve za regionalno zračno mobilnost.

Kakšna je razlika med zrakoplovom z navpičnim vzletanjem in pristajanjem in helikopterjem?

Helikopterji (ali rotoplani) se uporabljajo v mestnih območjih že desetletja in so vsem nam dobro znani. Na primer, helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) je ključni način hitrega zračnega prevoza hudo poškodovanih ljudi.
Čeprav zrakoplovi z navpičnim vzletanjem in pristajanjem in običajni helikopterji za dvig v zrak uporabljajo pogon, prvi uporabljajo več kot dve pogonski enoti ali t. i. porazdeljeni pogon. Porazdeljeni pogon pri pravilni uporabi lahko izboljša letalsko varnost, saj porazdeli kritične funkcije med več sestavnih delov.
Skupaj z električnim in drugimi vrstami inovativnega pogona imajo zrakoplovi z navpičnim vzletanjem in pristajanjem tudi potencial za zmanjšanje okoljskega odtisa letalstva z vidika emisij in hrupa. Da pa bi bilo mogoče izpolniti ta cilj, je treba upoštevati celoten življenjski cikel proizvoda (od načrtov do operacij), vključno z viri energije.

Agencija EASA: oblikovanje tehničnih zahtev

Ker za certifikacijo tipa zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem ni ustreznih certifikacijskih specifikacij, je agencija EASA pripravila popoln sklop namenskih tehničnih specifikacij v obliki posebnih pogojev za zrakoplove z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. Posebni pogoji obravnavajo edinstvene značilnosti teh proizvodov in predpisujejo standarde plovnosti za izdajo certifikata tipa, s čimer se zagotovi, da zrakoplovi z navpičnim vzletanjem in pristajanjem izpolnjujejo potrebne varnostne zahteve. Posebni pogoji, ki so bili objavljeni julija 2019, so predstavili okvir za razvoj inovativnih zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem za proizvajalce.

Agencija je v postopku oblikovanja novih in revidiranja obstoječih pravil, s čimer želi zajeti nove tehnologije, operativne pojme zračnega prometa, zahteve za licenciranje letalskega osebja in operaterjev, da bi zagotovila prilagodljivost in uskladila regulativni okvir z načeli predpisov, ki temeljijo na uspešnosti. Če želite izvedeti več o oblikovanju pravil v sklopu teh prizadevanj, si oglejte spletišče EASA Pro:

Patrick Ky, izvršni direktor agencije EASA, je povedal: „Dejavno sodelujemo z industrijo pri oblikovanju pravih tehničnih zahtev, da bi izkoristili nove tehnologije, ki zagotavljajo varnost in okoljske koristi za skupnost. Vzpostavitev skupnega sklopa pogojev za certificiranje teh novih letalskih zasnov bo omogočila pošteno konkurenco na evropskem trgu in jasnost za prihodnje proizvajalce in njihove vlagatelje.“