Pystysuoraan nousevat ja laskeutuvat lentokoneet (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEurooppa on valmis omaksumaan kaupunkialueiden ilmaliikenteen (UAM) uutena lentoliikennejärjestelmänä, ja EASA on saanut useita pyyntöjä, jotka koskevat tyyppihyväksyntää pystysuoraan nouseville ja laskeutuville lentokoneille (VTOL), joita kutsutaan myös lentotakseiksi. Tavoitteena on mahdollistaa kaupunkialueiden ilmaliikenne tai luoda uusia ratkaisuja alueelliseen lentoliikenteeseen.

Mikä on VTOL-lentokoneen ja helikopterin ero?

Helikoptereita (joita kutsutaan myös roottori-ilma-aluksiksi) on käytetty kaupunkialueilla vuosikymmenten ajan, ja ne ovat tuttu näky kaikille. Esimerkiksi kiireellinen lääkintälentotoiminta helikoptereilla on elintärkeä liikennemuoto, jolla voidaan nopeasti kuljettaa vakavasti loukkaantuneet.
Sekä VTOL- että tavanomaiset roottori-ilma-alukset käyttävät työntövoimaa noustessaan ilmaan, mutta VTOL-alukset käyttävät useampaa kuin kahta työntövoimayksikköä, jolloin käytetään nimitystä hajautettu työntövoima. Asianmukaisesti toteutettuna hajautettu työntövoimajärjestelmä voi parantaa ilma-alusten turvallisuutta jakamalla kriittisiä toimintoja useiden komponenttien kesken.
Yhdessä sähkökäyttöisten tai muiden innovatiivisten työntövoimamuotojen kanssa VTOL-järjestelmät voivat myös pienentää ilmailun ympäristöjalanjälkeä päästöjen ja melun osalta. Tämän tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi on kuitenkin otettava huomioon tuotteen koko elinkaari (suunnittelusta käyttöön) mukaan lukien energianlähteet.

EASA: Teknisten vaatimusten kehittäminen

Koska VTOL-laitteiden tyyppihyväksyntää varten ei ole sopivia sertifiointieritelmiä, EASA laati täydelliset tekniset eritelmät VTOL-lentokoneita koskevan erityisehdon muodossa. Erityisehdossa käsitellään näiden tuotteiden ainutlaatuisia ominaisuuksia ja määrätään lentokelpoisuusvaatimuksista tyyppihyväksyntätodistuksen edellytyksenä sen varmistamiseksi, että VTOL-lentokoneet täyttävät tarvittavat turvallisuusvaatimukset. Heinäkuussa 2019 julkaistulla erityisehdolla otettiin käyttöön puitteet, joiden avulla valmistajat voivat kehittää innovatiivisia VTOL-lentokoneita.

Virasto on parhaillaan laatimassa uusia sääntöjä ja tarkistamassa nykyisiä sääntöjä, jotta voidaan ottaa huomioon uudet teknologiat, operatiiviset ilmakuljetusratkaisut sekä miehistön ja lentotoiminnan harjoittajien toimilupavaatimukset. Tavoitteena on, että voidaan toimia joustavasti ja mukauttaa sääntelykehystä suoritusperusteisen sääntelyn periaatteiden mukaiseksi. Jos haluat lisätietoa tämän työn taustalla olevista sääntöjen laatimiseen liittyvistä tehtävistä, tutustu EASA Pro -sivustoon:

EASAn pääjohtaja Patrick Ky: ”Olemme aktiivisesti yhteydessä teollisuuteen kehittääksemme oikeanlaisia teknisiä vaatimuksia, jotta voimme hyötyä uusista teknologioista, jotka tuovat yhteisölle turvallisuus- ja ympäristöhyötyjä. Yhteisten edellytysten vahvistaminen näiden uusien ilma-alusratkaisujen sertifiointia varten mahdollistaa tasapuolisen kilpailun Euroopan markkinoilla sekä selkeyden tulevien valmistajien ja niiden sijoittajien kannalta.”