Pionowy start i lądowanie (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEuropa przygotowuje się do przyjęcia miejskiej mobilności powietrznej (MMP) jako nowego systemu transportu lotniczego, a EASA otrzymała szereg wniosków o certyfikację typu statków powietrznych pionowego startu i lądowania (VTOL), zwanych również taksówkami powietrznymi, mających na celu umożliwienie miejskiej mobilności powietrznej lub stworzenie nowych rozwiązań w zakresie regionalnej mobilności powietrznej.

Jaka jest różnica między VTOL a śmigłowcem?

Śmigłowce (zwane również wiropłatami) są używane w obszarach miejskich od dziesięcioleci i są dobrze znanym widokiem dla każdego z nas. Śmigłowcowa służba ratownictwa medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Services, HEMS) jest na przykład istotnym środkiem transportu umożliwiającym szybkie przetransportowanie drogą powietrzną ciężko rannych osób.
Chociaż zarówno VTOL, jak i konwencjonalne wiropłaty wykorzystują napęd do wznoszenia się w powietrze, VTOL wykorzystują więcej niż dwie jednostki napędowe, co określa się mianem napędu rozproszonego. Jeśli napęd rozproszony zostanie prawidłowo wdrożony, może zwiększyć bezpieczeństwo samolotu poprzez podział krytycznych funkcji pomiędzy kilka komponentów.
W połączeniu z napędem elektrycznym lub innymi innowacyjnymi rodzajami napędu, VTOL mogą również potencjalnie zmniejszyć wpływ lotnictwa na środowisko pod względem emisji i hałasu. Aby jednak zapewnić osiągnięcie tego celu, należy wziąć pod uwagę pełny cykl życia produktu (od projektu do eksploatacji), w tym źródła energii.

EASA: opracowywanie wymogów technicznych

Wobec braku odpowiednich specyfikacji certyfikacyjnych do celów certyfikacji typu statków powietrznych VTOL, EASA opracowała kompletny zestaw specjalnych specyfikacji technicznych w postaci Warunku specjalnego dla statków powietrznych VTOL. Warunek specjalny odnosi się do wyjątkowych cech tych wyrobów i określa normy zdatności do lotu dla wydania certyfikatu typu w celu zapewnienia, że VTOL spełniają niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Warunek specjalny, opublikowany w lipcu 2019 r., zapoczątkował ramy dla producentów w celu opracowania innowacyjnego VTOL.

Agencja jest obecnie w trakcie tworzenia nowych przepisów i przeglądu istniejących w celu uwzględnienia nowych technologii, operacyjnych koncepcji transportu lotniczego, wymagań dotyczących licencjonowania załóg lotniczych i operatorów, aby zapewnić elastyczność i dostosować ramy regulacyjne do zasad przepisów opartych na efektywności. Więcej informacji na temat zadań związanych z opracowywaniem przepisów można znaleźć na stronie EASA Pro:

Jak powiedział dyrektor wykonawczy EASA, Patrick Ky: „Aktywnie współpracujemy z branżą, aby opracować odpowiednie wymagania techniczne, które pozwolą na wykorzystanie nowych technologii przynoszących społeczności korzyści w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ustanowienie wspólnego zestawu warunków certyfikacji tych nowych koncepcji statków powietrznych umożliwi uczciwą konkurencję na rynku europejskim, a także zapewni jasność przyszłym producentom i ich inwestorom."