Vertikálny vzlet a pristátie (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEurópa sa pripravuje na zavedenie mestskej leteckej mobility (UAM) ako nového systému leteckej dopravy a agentúra EASA dostala niekoľko žiadostí o vydanie osvedčenia o typovej skúške lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL), označovaných aj ako aerotaxi. Cieľom je umožniť mestskú leteckú mobilitu alebo vytvoriť nové riešenia pre regionálnu leteckú mobilitu.

Aký je rozdiel medzi VTOL a vrtuľníkom?

Vrtuľníky (označované aj ako rotorové lietadlá) sa v mestských oblastiach používajú už desaťročia a sú nám všetkým dobre známe. Napríklad vrtuľníková záchranná zdravotná služba (HEMS) je dôležitým spôsobom dopravy pri rýchlej leteckej preprave vážne zranených osôb.
Hoci VTOL aj bežné rotorové lietadlá využívajú na zdvihnutie do vzduchu pohon, VTOL používajú viac ako dve pohonné jednotky, ktoré sa označujú ako rozdelený pohon. Ak sa rozdelený pohon správne implementuje, môže zvýšiť bezpečnosť lietadla tým, že sa kritické funkcie rozdelia medzi niekoľko komponentov.
V spojení s elektrickým alebo iným typom inovatívneho pohonu majú VTOL potenciál znížiť environmentálnu stopu letectva z hľadiska emisií a hluku. Aby sa však zabezpečilo dosiahnutie tohto cieľa, je potrebné zohľadniť celý životný cyklus výrobku (od návrhu až po prevádzku), vrátane zdrojov energie.

EASA: Vypracovanie technických požiadaviek

Vzhľadom na to, že neexistujú vhodné certifikačné špecifikácie pre typovú certifikáciu lietadiel VTOL, agentúra EASA vypracovala kompletný súbor špecializovaných technických špecifikácií vo forme osobitnej podmienky pre lietadlá VTOL. Osobitná podmienka sa zaoberá jedinečnými vlastnosťami týchto výrobkov a predpisuje normy letovej spôsobilosti na vydanie osvedčenia o typovej skúške s cieľom zabezpečiť, aby VTOL spĺňali potrebné bezpečnostné požiadavky. Osobitná podmienka uverejnená v júli 2019 vytvorila rámec pre výrobcov na vývoj inovatívnych VTOL.

Agentúra je teraz v procese vytvárania nových pravidiel a revízie existujúcich pravidiel s cieľom riešiť nové technológie, prevádzkové koncepcie leteckej dopravy, požiadavky na letovú posádku a udeľovanie licencie prevádzkovateľom s cieľom byť pružný a prispôsobiť regulačný rámec tak, aby bol v súlade so zásadami nariadení založených na výkonnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o úlohách v oblasti tvorby predpisov, ktoré stoja za touto prácou, pozrite si stránku EASA Pro:

Ako výkonný riaditeľ agentúry EASA, Patrick Ky, povedal: „Aktívne spolupracujeme s daným odvetvím, aby sme vypracovali správne technické požiadavky na využitie nových technológií, ktoré prinášajú spoločnosti výhody v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Vytvorenie spoločného súboru podmienok na certifikáciu týchto nových koncepcií lietadiel umožní spravodlivú hospodársku súťaž na európskom trhu, ako aj prehľadnosť pre budúcich výrobcov a ich investorov.“