Püststart ja -maandumine (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEuropa on valmis kasutama linnaõhutransporti uue lennutranspordisüsteemina ning EASA on saanud mitu püststardi ja ‑maandumisega (VTOL) õhusõidukite (n-ö lennutaksode) tüübisertifitseerimise taotlust, et võimaldada linnaõhutransporti või luua piirkondliku lennuliikluse jaoks uusi lahendusi.

Mis vahe on VTOL-õhusõidukil ja kopteril?

Koptereid (tiivikõhusõidukeid) on linnapiirkondades kasutatud aastakümneid ja kõik oleme neid näinud. Näiteks on kopteri kiirabilennud oluline transpordiviis raskelt vigastatute kiireks õhutranspordiks.
Kuigi nii VTOL- kui ka tavapärased tiivikõhusõidukid kasutavad tõstejõu tekitamiseks jõuseadet, kasutavad VTOL-õhusõidukid rohkem kui kaht jõuseadet, mida nimetatakse jaotatud jõuseadmeks. Nõuetekohasel rakendamisel võib jaotatud jõuseade suurendada õhusõiduki ohutust, jagades kriitilised funktsioonid mitme komponendi vahel.
Koos elektriliste või muud tüüpi uuenduslike jõuseadmetega võivad VTOL-õhusõidukid vähendada heitkoguste ja müra seisukohast ka lennunduse keskkonnajälge. Selle eesmärgi saavutamise tagamiseks tuleb siiski arvestada toote kogu olelusringi (projekteerimisest käitamiseni), sealhulgas energiaallikaid.

EASA: tehniliste nõuete väljatöötamine

VTOL-õhusõidukite tüübisertifitseerimiseks sobivate sertifitseerimistingimuste puudumisel töötas EASA välja täielikud spetsiaalsed tehnilised kirjeldused, mis on koostatud VTOL-õhusõidukite eritingimusena. Eritingimuses käsitletakse nende toodete ainulaadseid omadusi ja nähakse ette lennukõlblikkusstandardid tüübisertifikaadi väljaandmiseks, et tagada VTOL-õhusõidukite vastavus vajalikele ohutusnõuetele. 2019. aasta juulis avaldatud eritingimusega loodi raamistik, mille alusel saavad tootjad töötada välja uuenduslikke VTOL-õhusõidukeid.

Amet koostab praegu uusi eeskirju ja vaatab läbi olemasolevaid, et käsitleda uusi tehnoloogiaid, lennutranspordi käitusmalle, lennumeeskonna ja käitajate litsentsimisnõudeid, et tagada kiirus ja paindlikkus ning kohandada õigusraamistikku nii, et see oleks kooskõlas tulemuspõhise reguleerimise põhimõtetega. Lisateave selle tegevuse aluseeskirjade koostamise ülesannete kohta on veebikohas EASA Pro:

EASA tegevdirektor Patrick Ky: „Teeme tööstusega aktiivselt koostööd, et töötada välja õiged tehnilised nõuded, et kasutada uusi tehnoloogiaid, mis annavad kogukonnale ohutus- ja keskkonnaeeliseid. Ühiste tingimuste kehtestamine nende uute õhusõidukikontseptsioonide sertifitseerimiseks võimaldab ausat konkurentsi Euroopa turul ning selgust tulevastele tootjatele ja nende investoritele.“