Αεροσκάφη κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigΗ Ευρώπη ετοιμάζεται να αποδεχθεί την αστική εναέρια κινητικότητα ως ένα νέο σύστημα αεροπορικών μεταφορών και ο EASA έχει λάβει σειρά αιτημάτων για την πιστοποίηση τύπου αεροσκαφών κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), τα οποία αναφέρονται επίσης ως Air Taxis, με τη φιλοδοξία να καταστεί δυνατή η αστική εναέρια κινητικότητα ή να δημιουργηθούν νέες λύσεις για την περιφερειακή εναέρια κινητικότητα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός VTOL και ενός ελικοπτέρου;

Τα ελικόπτερα (τα οποία αναφέρονται και ως στροφειόπτερα) χρησιμοποιούνται σε αστικές περιοχές εδώ και δεκαετίες και αποτελούν θέαμα οικείο σε όλους μας. Για παράδειγμα, οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ελικοπτέρων (HEMS) αποτελούν μέθοδο μεταφοράς ζωτικής σημασίας για την ταχεία αερομεταφορά σοβαρά τραυματισμένων ατόμων.
Μολονότι τόσο τα VTOL όσο και τα συμβατικά στροφειόπτερα χρησιμοποιούν την πρόωση για την ανύψωση στον αέρα, τα VTOL χρησιμοποιούν περισσότερες από δύο μονάδες πρόωσης, οι οποίες αναφέρονται ως κατανεμημένη πρόωση. Εάν εφαρμοστεί σωστά, η κατανεμημένη πρόωση μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια των αεροσκαφών με την κοινή χρήση κρίσιμων λειτουργιών μεταξύ διαφόρων εξαρτημάτων.
Σε συνδυασμό με την ηλεκτρική πρόωση ή άλλα καινοτόμα είδη πρόωσης, τα VTOL έχουν επίσης τη δυνατότητα να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αεροπορικών μεταφορών όσον αφορά τις εκπομπές και τον θόρυβο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πλήρης κύκλος ζωής του προϊόντος (από τον σχεδιασμό μέχρι τη λειτουργία), συμπεριλαμβανομένων των πηγών ενέργειας.

EASA: Ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων

Ελλείψει κατάλληλων προδιαγραφών πιστοποίησης για την πιστοποίηση αεροσκαφών τύπου VTOL, ο EASA ανέπτυξε ένα πλήρες σύνολο ειδικών τεχνικών προδιαγραφών με τη μορφή Ειδικού Όρου  σχετικά με τα αεροσκάφη VTOL. Ο ειδικός όρος αφορά τα μοναδικά χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων και καθορίζει πρότυπα αξιοπλοΐας για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα VTOL πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας. Ο Ειδικός Όρος, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2019, αποτέλεσε για τους κατασκευαστές το νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη καινοτόμων αεροσκαφών VTOL.

Ο Οργανισμός βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία θέσπισης νέων κανόνων και αναθεώρησης των υφιστάμενων κανόνων με σκοπό τη συμπερίληψη των νέων τεχνολογιών, των επιχειρησιακών εννοιών των αεροπορικών μεταφορών, των απαιτήσεων αδειοδότησης των πληρωμάτων πτήσης και των χειριστών, με στόχο την ευελιξία και την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου ώστε να συνάδει με τις αρχές των βασιζόμενων στην επίδοση κανονισμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες θέσπισης κανόνων που αφορούν το εν λόγω έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο EASA Pro:

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EASA, Patrick Ky, δήλωσε τα εξής: «Συνεργαζόμαστε ενεργά με τον κλάδο με σκοπό να αναπτύξουμε τις κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις ώστε να επωφεληθούμε από τις νέες τεχνολογίες που αποφέρουν οφέλη για την ασφάλεια και το περιβάλλον στην κοινότητα. Η θέσπιση κοινής δέσμης προϋποθέσεων για την πιστοποίηση αυτών των νέων σχεδιασμών αεροσκαφών θα επιτρέψει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και την αποσαφήνισή τους για τους μελλοντικούς κατασκευαστές και τους επενδυτές τους.»