Verticaal opstijgen en landen (VTOL)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

VTOL - artist impression L. TauszigEuropa bereidt zich voor om stedelijke luchtmobiliteit (UAM) te omarmen als nieuw luchtvervoersysteem en EASA heeft een aantal aanvragen ontvangen voor de typecertificering van VTOL-luchtvaartuigen (vertical take-off and landing), ook wel luchttaxi’s genoemd, met de ambitie om stedelijke luchtmobiliteit mogelijk te maken of nieuwe oplossingen te creëren voor regionale luchtmobiliteit.

Wat is het verschil tussen een VTOL en een helikopter?

Helikopters (ook wel hefschroefvliegtuig genoemd) worden al tientallen jaren in stedelijke gebieden gebruikt en zijn voor ons allen een bekend beeld. Helikopter Emergency Medical Services (HEMS) zijn bijvoorbeeld een essentiële vervoerswijze om mensen die ernstig gewond zijn geraakt snel door de lucht te vervoeren.
Hoewel zowel VTOL’s als conventionele hefschroefvliegtuigen gebruikmaken van voortstuwing om de lucht in te gaan, maken VTOL’s gebruik van meer dan twee voortstuwingseenheden, de zogenoemde gedistribueerde voortstuwing. Gedistribueerde voortstuwing kan bij correcte toepassing zorgen voor een grotere veiligheid van het luchtvaartuig doordat kritieke functies over verschillende componenten worden verdeeld.
In combinatie met elektrische of andere typen innovatieve aandrijving hebben VTOL’s ook het potentieel om de milieuvoetafdruk van de luchtvaart te verkleinen wat betreft emissies en geluid. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, moet echter rekening worden gehouden met de volledige levenscyclus van het product (van ontwerp tot exploitatie), inclusief de energiebronnen.

EASA: Ontwikkeling van technische eisen

Bij gebrek aan geschikte certificeringsspecificaties voor de typecertificering van VTOL’s heeft EASA een volledige reeks specifieke technische specificaties ontwikkeld in de vorm van een Special Condition (bijzondere voorwaarde) voor VTOL-luchtvaartuigen. De Special Condition gaat in op de unieke kenmerken van deze producten en schrijft luchtwaardigheidsnormen voor de afgifte van een typecertificaat voor om te waarborgen dat VTOL’s aan de nodige veiligheidseisen voldoen. De in juli 2019 gepubliceerde Special Condition lanceerde het kader voor fabrikanten om innovatieve VTOL’s te ontwikkelen.

Het Agentschap is nu bezig met het opstellen van nieuwe regels en het herzien van bestaande regels om rekening te houden met nieuwe technologieën, operationele luchtvervoersconcepten en vergunningseisen voor de bemanning en exploitanten, met als doel flexibel te zijn en het regelgevingskader aan te passen aan de beginselen van prestatiegebaseerde regelgeving. Wilt u meer weten over de regelgevingstaken die aan deze werkzaamheden ten grondslag liggen, kijk dan op EASA-Pro:

De uitvoerend directeur van EASA, Patrick Ky, heeft gezegd: “Wij werken actief samen met de industrie aan de ontwikkeling van de juiste technische eisen om de nieuwe technologieën te kunnen benutten die de gemeenschap voordelen opleveren op het gebied van veiligheid en milieu. De vaststelling van een gemeenschappelijke reeks voorwaarden voor de certificering van deze nieuwe luchtvaartuigconcepten zal een eerlijke concurrentie op de Europese markt mogelijk maken en duidelijkheid scheppen voor toekomstige fabrikanten en hun investeerders.”