Research and Innovation

Научни изследвания и иновации и изкуствен интелект (ИИ)

научни изследвания и иновацииСтратегическата роля на EASA за научните изследвания и иновациите е тясно свързана с европейските и световни инициативи за гарантиране на безопасно и устойчиво въздухоплаване за пътниците във въздушния транспорт и за запазване на водещата позиция на европейския въздухоплавателен сектор. Нашите стратегически цели, научноизследователски проекти и дейности ще спомогнат за оформянето на бъдещето на въздухоплаването в ключовите области:

  • Европейският зелен пакт и устойчивостта
  • Безопасност и сигурност
  • Здравето във въздухоплаването
  • Изкуствен интелект и машинно самообучение

Създайте си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.

Share this page