International

Международно сътрудничество и държави — членки на ЕС

международни темиПостигането на безопасност във въздухоплаването е предмет на международно сътрудничество и за него няма граници — нито на земята, нито във въздуха. За да гарантира безопасността на пътниците и устойчивостта на въздушните превози в Европа и в световен мащаб, EASA си партнира както с национални, така и с регионални и международни организации за гражданско въздухоплаване.

Нашето глобално присъствие се поддържа от представители по целия свят, много регионални служби и портфолио от технически проекти, които обхващат всички континенти.

Ако търсите информация за контакт в областта на въздухоплаването в държавите — членки на ЕС, посетете нашата страница за държавите — членки на EASA.

Създайте си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.

Share this page