Sustainability

Устойчивостта в авиацията

устойчивостПътуването е повече от транспорт. Като пътуват, хората активно допринасят за изграждането на едно културно многообразно и глобално общество, като посещават места, поддържат близки контакти със семействата и роднините си и се наслаждават на различни култури и среди.

Междувременно вече сме свидетели на последиците от изменението на климата, поради което има ясна и безспорна необходимост авиацията да стане по-устойчива.
В EASA Light ще намерите статии по редица теми от областта на устойчивостта в авиацията:

  • Стабилна рамка за сертифициране и екологични стандарти
  • Оперативна безопасност и устойчиви авиационни горива
  • Обезвъглеродяване на въздушния транспорт, електрически и задвижвани с водород решения за летателни средства
  • Последиците за околната среда от дроновете и въздушните таксита
  • Изследователски дейности за постигане на нулеви емисии в авиацията

Създайте си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.

Share this page