Luftfart i städer

Luftfart i städer

luftfart i städerDet är av stor vikt att medborgarna accepterar och har förtroende för luftfarten i städer. Easa har genomfört en omfattande studie om samhällets acceptans för luftfart i städer inom EU för att inhämta medborgarnas synpunkter och börja arbeta med säkra och hållbara standarder och bestämmelser för flygplan, lufttrafik, vertikalflygplatser samt infrastruktur för luftfarten i städer.

  • Vilka luftfartyg kommer vi att se i städernas luftrum?
  • Och vilka tjänster kommer de att tillhandahålla?
  • Hur behöver den nuvarande infrastrukturen förändras?

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.

Share this page