Forskning och innovation

Forskning och innovation och artificiell intelligens (AI)

Forskning och innovationEasas strategiska roll när det gäller forskning och innovation är nära kopplad till de europeiska och globala initiativ som syftar till att garantera säker och hållbar luftfart för passagerarna och se till att den europeiska flygindustrin ligger i frontlinjen. Våra strategiska mål, forskningsprojekt och verksamheter kommer att bidra till att forma luftfartens framtid på följande viktiga områden:

  • Den europeiska gröna given och hållbarhet
  • Skydd och säkerhet
  • Luftfart och hälsa
  • Artificiell intelligens och maskininlärning

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.

Share this page