Mednarodno sodelovanje agencije EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) kot eden od vodilnih svetovnih letalskih organov zagotavlja, da so potrebe državljanov EU po varnosti in trajnosti izpolnjene ne le v Evropi, temveč tudi na svetovni ravni. Spodbuja tudi enake konkurenčne pogoje v letalski industriji povsod po svetu.

Varnost v letalskem prometu so skupna, mednarodna prizadevanja, ki se ne končajo na kopenskih ali zračnih mejah. Za zagotovitev varnosti letalskih potnikov na svetovni ravni agencija EASA sklepa partnerstva z nacionalnimi, regionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilnega letalstva.

Ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je določila Evropska komisija, in ob upoštevanju učinka pandemije covida-19 je agencija okrepila svojo strategijo za mednarodno sodelovanje v prizadevanjih za varnost in trajnostnost.

Glavne spodbude pri našem delu

Mednarodno sodelovanje agencije EASA zajema štiri sklope:

Varnost-v-letalstvu-na-svetovni-ravni
Varnost v letalstvu na svetovni ravni

„… prispevati k varnosti v letalstvu na svetovni ravni v interesu državljanov in industrije.“

Varnostni-in-okoljski-standardi-EU
Varnostni in okoljski standardi EU

„… spodbujati varnostne in okoljske standarde EU ter strokovno znanje za prispevanje k varnejšemu in bolj zelenemu letalskemu prometu po vsem svetu.“

Enaki-konkurenčni-pogoji-za-industrijo
Enaki konkurenčni pogoji za industrijo

„… vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za industrijo in pripomoči k odstranitvi ovir na trgu.“  

Močna-partnerstva-po-vsem-svetu
Močna partnerstva po vsem svetu

„… zagotavljati trajnostne koristi partnerskim državam in EU za izgradnjo močnega partnerstva po vsem svetu.”

 

Prisotnost agencije EASA po svetu

Večina zaposlenih agencije EASA, tj. približno 850 strokovnjakov in uradnikov na področju letalstva, dela na evropskem sedežu v Kölnu in Bruslju, poleg tega pa ima agencija tudi stalna predstavništva v drugih delih sveta v podporo svetovni varnostni mreži, kjer so bližje dogodkom na terenu. Oglejte si zemljevid s predstavništvi agencije EASA po svetu.

Predstavništva-agencije-EASA

Odprtje dodatnega stalnega predstavništva je načrtovano v mestu Panama City, ki bo pokrivalo Latinsko Ameriko in Karibske otoke.

Poleg tega delujejo projektne pisarne v Kostariki, Senegalu, na Tajskem, Šri Lanki in v Zambiji. Te projektne pisarne so načeloma začasne in obstajajo za posebne projekte. Ker v njih delajo pogodbeni delavci, prisotnost osebja agencije EASA na kraju samem ni potrebna.

ICAO in EASA – partnerja za varnost na svetovni ravni

Na svetovni ravni agencija EASA na številnih področjih letalstva tesno sodeluje tudi z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), specializirano agencijo Združenih narodov. Agencija EASA med drugim podpira svoje države članice pri izvajanju standardov ICAO ter sodeluje z Evropsko komisijo in svojimi državami članicami pri usklajevanju skupnih stališč o zadevah ICAO. To močno partnerstvo z organizacijo ICAO podpira mednarodno vključevanje agencije EASA pri ključnih temah, kot so okolje, varnost, zdravje in varnost.

Regionalna podpora agencije EASA – sedem regij na petih celinah

Agencija EASA izvaja najrazličnejše dejavnosti v sedmih regijah na štirih celinah. Vsaka regija je drugačna, zato pristop, ki bi ustrezal vsem, ne obstaja. Agencija EASA sodeluje z različnimi posameznimi regionalnimi organizacijami in državami, da bi zagotovila skupne koristi.

Oglejte si različne regije, v zvezi s katerimi je na voljo zgoščen pregled ciljev in dejavnosti agencije EASA na teh območjih.

Severna Amerika

 

 
Združene države Amerike

Cilji agencije EASA: spodbujati zaupanja vredno in usklajeno partnerstvo ter olajšati medsebojno izmenjavo letalskih izdelkov.

Dejavnosti in prisotnost agencije EASA na kraju samem:

vloga predstavnika agencije EASA v Washingtonu je okrepiti sodelovanje z Zvezno upravo za letalstvo ZDA (FAA), drugimi institucijami ZDA in letalsko industrijo ZDA. Glavni cilj je pojasniti in promovirati sistem EU ter pobude in programe agencije EASA. Podlaga za sodelovanje med ZDA in EU na področju varnosti v letalstvu je dvostranski sporazum o varnosti v letalstvu (BASA), ki se od začetnega podpisa stalno dopolnjuje z novimi prilogami in posodobljenimi izvedbenimi postopki. Obstajajo tudi drugi bolj specifični delovni dogovori za podporo vse bolj globaliziranemu letalskemu sektorju.

Dvostranski sporazum o varnosti v letalstvu (BASA) med ZDA in EU je začel veljati maja 2011.

Kanada in ICAO

Cilji agencije EASA v zvezi z ICAO 
Agencija EASA si pri organizaciji ICAO želi postati prepoznana kot vodilna regionalna organizacija za nadzor varnosti za Evropo in kot taka središče tehničnega usklajevanja EU z ICAO za varnost, zračno plovbo, varstvo okolja in varnost na področju zdravja v regiji EUR/NAT, in sicer ob tesnem sodelovanju z regionalnim uradom ICAO v Parizu.

Cilji agencije EASA v zvezi s Kanado: spodbujati zaupanja vredno in usklajeno partnerstvo ter olajšati medsebojno izmenjavo letalskih izdelkov.

Dejavnosti in prisotnost agencije EASA na kraju samem:
agencija EASA ima predstavnika s sedežem v Montréalu, ki je neposredno povezan z ICAO, sodeluje na sestankih s to organizacijo, zagotavlja informacije o politikah in regulativnem razvoju agencije EASA ter vzdržuje delovne odnose o tehničnih zadevah s sekretariatom ICAO. Udeležuje se tudi zasedanj komisije za zračni promet (ANC). Na splošno je agencija EASA ključni deležnik v ICAO, ki sodeluje na številnih okroglih mizah in odborih.

Prek svojega lokalnega predstavništva agencija vzdržuje tesne odnose tudi s kanadskim organom za civilno letalstvo (TCCA) s sedežem v Ottawi, približno 200 km od Montreala, ter s kanadsko letalsko in vesoljsko industrijo.

Dvostranski sporazum o varnosti v letalstvu (BASA) med Kanado in EU je začel veljati julija 2011.

 

 

Latinska Amerika

 

Latinska Amerika in Karibi

Cilj agencije EASA: okrepiti vlogo EU kot globalnega akterja na področju civilnega letalstva s spodbujanjem enakih konkurenčnih pogojev na letalskem trgu s stalnimi in novimi partnerstvi s ključnimi partnerskimi državami Latinske Amerike in Karibov ter na regionalni ravni.

Dejavnosti agencije EASA:
agencija EASA izvaja projekt partnerstva na področju letalstva med EU in Latinsko Ameriko in Karibi za:

 • krepitev institucionalnih odnosov, poglobitev dialoga in sodelovanja med letalskimi organi, spodbujanje regionalnega sodelovanja in podpiranje izvajanja letalskih sporazumov;
 • spodbujanje izmenjav v industriji;
 • povečanje medsebojne ozaveščenosti o dobrih praksah na področju letalstva, spodbujanje standardov EU, povečanje prizadevanj za varstvo okolja in spodbujanje podnebnih ukrepov.

Dejavnosti in prisotnost agencije EASA na kraju samem:
projektna pisarna v Kostariki.

Dvostranski sporazum o varnosti v letalstvu (BASA) med Brazilijo in EU.

Podsaharska-Afrika

 

Podsaharska Afrika

Cilj agencije EASA: podpirati usklajevanje standardov po vsej celini in krepitev institucionalnih zmogljivosti nacionalnih letalskih organov, usposabljanje letalskega osebja ter spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju varnosti, okolja ali zračnega prometa.

Dejavnosti agencije EASA:
agencija EASA v regiji izvaja šest projektov, in sicer:

 • pomaga regionalnim organizacijam za nadzor varnosti (RSOO) in njihovim državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, kar zadeva varnost (projekt EU-ASA);
 • zagotavlja usposabljanje za izboljšanje varnosti v osrednji Afriki (projekt PASTA-CO);
 • osrednji Afriki omogoča zmogljivosti za lasten razvoj in izvajanje usposabljanj o varnosti v letalstvu (projekt PAGIRN);
 • prispeva k izboljšanju varnosti v letalstvu v Zambiji (projekt ASSP II);
 • prispeva k zmanjšanju podnebnih sprememb z zmanjševanjem izpustov CO2 iz civilnega letalstva (projekt CORSIA Afrika in Karibi);
 • podpira vzpostavljanje enotnega afriškega trga zračnega prometa (podpora AFCAC za vzpostavitev delovanja SAATM).

Dejavnosti in prisotnost agencije EASA na kraju samem:
projektna pisarna v Lusaki (Zambija).

Azija

 

 

Severna Azija

Cilj agencije EASA: okrepiti partnerstvo med severnoazijskimi državami in EU na področju civilnega letalstva prek dialoga s pristojnimi organi, s tehničnimi izmenjavami z industrijo in predstavitvijo novih tehnologij in konceptov; spodbujati evropske politike, standarde in tehnologije za varnejše in okolju prijaznejše letalstvo.

Dejavnosti agencije EASA:
agencija EASA v regiji izvaja tri projekte:

 • drugi partnerski projekt EU-Kitajska (APP) je nadaljevanje prvega tovrstnega projekta med EU in Kitajsko, v okviru katerega je bilo v nekaj več kot petih letih njegovega trajanja (med 2015 in 2021) uspešno zaključenih 89  dejavnosti. Uspeh prejšnjega projekta je osnova za njegovo nadaljevanje in nadaljnjo krepitev sodelovanja med EU in Kitajsko na področju civilnega letalstva;
 • projekt partnerstva za letalstvo med EU in Republiko Korejo se je začel leta 2021, da bi se podprla izmenjava in sodelovanje na številnih področjih civilnega letalstva;
 • sodelovanje v civilnem letalstvu med EU in Japonsko bo podpiralo ključna strateška področja, kot sta trajnostno letalstvo (ki ga spodbuja zeleno zavezništvo EU-Japonska, podpisano maja 2021) in brezpilotni zrakoplovi (UAS-UAM).

Dejavnosti in prisotnost agencije EASA na kraju samem:

 • predstavništvo v Pekingu,
 • projektna pisarna v Pekingu,
 • urad za tehnično usklajevanje v Seulu.

Dvostranska sporazuma o varnosti v letalstvu (BASA) med Kitajsko in EU ter Japonsko in EU sta začela veljati maja 2019 in junija 2020.   

 

Južna Azija

Cilj agencije EASA je okrepiti partnerstvo med EU in južnoazijsko regijo na področju civilnega letalstva.

Dejavnosti agencije EASA:
agencija EASA izvaja projekt partnerstva na področju letalstva med EU in Južno Azijo za:  

 • spodbujanje dialoga med organi za varnost v letalstvu, krepitev institucionalnih povezav in spodbujanje regionalnega sodelovanja ter podporo izvajanju letalskih sporazumov;
 • omogočanje dostopa industrije do trga EU, zmanjševanje ovir in spodbujanje izmenjave v industriji;
 • povečanje medsebojne ozaveščenosti ter spodbujanje upoštevanja predpisov in dobrih praks EU, krepitev prizadevanj za varstvo okolja in spodbujanje podnebnih ukrepov.             
Jugovzhodna Azija

Cilj agencije EASA: spodbujanje institucionalnih odnosov EU v podporo varnosti, trajnosti in usklajevanju.

Delo agencije EASA je mogoče razdeliti na tri področja: vzpostavitev in krepitev njenih partnerstev z organi civilnega letalstva na področju regulativnih in operativnih vprašanj, podpora letalski industriji EU pri njihovih odnosih z regionalnimi organi ter podpora regionalni industriji v njihovih odnosih z Evropsko unijo in organi EU.

Cilj projektov tehničnega sodelovanja EASA v regiji Jugovzhodne Azije je zlasti izboljšati varnostne standarde, spodbujati varstvo okolja in olajšati regulativno usklajevanje. Ti vključujejo poudarek na trajnostnem letalstvu, zlasti trajnostnih letalskih gorivih (SAF) ter shemi za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodno letalstvo (CORSIA).

Dejavnosti agencije EASA:
agencija EASA v regiji izvaja tri projekte:

Dejavnosti in prisotnost agencije EASA na kraju samem:

 • predstavništvo v Singapurju,
 • projektna pisarna v Bangkoku (Tajska).

 

 Sosedstvo EU

Sosedstvo-EU

 

Cilj agencije EASA:  vseevropski pristop k varnosti v letalstvu in izvajanje najvišjih standardov varnosti v letalstvu po vsej Evropi.

Dejavnosti agencije EASA:

v podporo našim partnerjem pri uporabi standardov EU za varnost v letalstvu je EASA je izvedla tri projekte tehnične pomoči:

Agencija EASA prek mreže partnerstev z letalskimi organi sosednjih držav podpira izvajanje letalskih sporazumov EU, sklenjenih z državami na Zahodnem Balkanu ter v vzhodnem in južnem sosedstvu EU, ter zagotavlja, da se po vsej Evropi in v njeni neposredni soseščini izvajajo podobni visoki standardi varnosti v letalstvu.  

 

 

 

 

 

Bodite obveščeni o mednarodnih dejavnostih agencije EASA

Za več informacij in vse novosti o mednarodnih dejavnostih agencije EASA redno obiskujte spletno stran EASA Light.

Za popoln pregled dejavnosti mednarodnega sodelovanja agencije EASA si oglejte spletno stran EASA Pro.