Sustainability

Trajnostnost v letalskem prometu

trajnostnostPotovanje je več kot prevoz. Ljudem zagotavlja, da dejavno sodelujemo v večkulturni in svetovni družbi z obiskovanjem krajev, ohranjanjem tesnega stika z družino in bližnjimi ter spoštovanjem različnih kultur in ekosistemov.

V času, v katerem smo že priča posledicam podnebnih sprememb, se kaže tudi jasna in nedvomna potreba po zagotavljanju bolj trajnostnega letalstva.
Na spletni strani EASA Light boste lahko prebrali članke, ki obravnavajo številne tematike o trajnostnosti v letalskem prometu:

  • zanesljivo certificiranje in zeleni standardi,
  • operativna učinkovitost in trajnostno letalsko gorivo,
  • razogljičenje letalskega prometa, rešitve zrakoplovov na električni in vodikov pogon,
  • vpliv brezpilotnih zrakoplovov in letalskih taksijev na okolje,
  • raziskave za brezemisijsko letalstvo.

Odprite račun in nas spremljajte na strani EASA Light, da boste stalno na tekočem.

Share this page