Az EASA által folytatott nemzetközi együttműködés

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

A világ egyik vezető légügyi hatóságaként az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) annak biztosításán dolgozik, hogy az uniós polgárok biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos igényeit ne csak Európában, hanem globális szinten is kielégítsék. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy a légiközlekedési ágazatban világszerte egyenlő versenyfeltételek jussanak érvényre.

A légi közlekedés biztonsága csak nemzetközi együttműködés révén valósulhat meg, és nem szabhatnak gátat neki sem a szárazföldi, sem a légi határok. Annak érdekében, hogy mind Európában, mind pedig globális szinten biztosítani lehessen a légi utasok biztonságát, az EASA partneri kapcsolatokat ápol nemzeti, regionális és nemzetközi polgári légiközlekedési szervezetekkel egyaránt.

Az Európai Bizottság által meghatározott prioritások mentén, valamint figyelembe véve a Covid19 hatásait, az EASA megerősítette a biztonság és a fenntarthatóság érdekében folytatott nemzetközi együttműködésre vonatkozó stratégiáját.

Tevékenységünk legfontosabb mozgatórugói

Az EASA által folytatott nemzetközi együttműködés négy fő témakör köré szerveződik:

Globális repülésbiztonság
Globális repülésbiztonság

„...hozzájárul a globális repülésbiztonsághoz a polgárok és az ágazat érdekében.”

Uniós biztonsági és környezetvédelmi előírások
Uniós biztonsági és környezetvédelmi előírások

„...előmozdítja az uniós biztonsági és környezetvédelmi előírások és szakértelem érvényre jutását, hozzájárulva a biztonságosabb és környezetbarátabb légi közlekedés megvalósulásához világszerte.

Egyenlő versenyfeltételek
Egyenlő versenyfeltételek az egész ágazatban

„... egyenlő versenyfeltételek létrehozása az ágazat számára és segítségnyújtás a piaci akadályok megszüntetéséhez.”  

Erős partnerségek világszerte
Erős partnerségek világszerte

„... fenntartható előny biztosítása a partnerországok és az EU számára erős partnerségek kialakítása érdekében világszerte.”

 

Az EASA jelenléte a világban

Az EASA mintegy 850 repülési szakemberből és adminisztratív munkatársból álló személyzete az ügynökség Kölnben és Brüsszelben található európai központjaiban végzi munkáját, de a nemzetközi biztonsági hálózatot a világ más részein fenntartott állandó képviseletek munkája is segíti. Ezek a képviseleti irodák közelebb helyezkednek el az adott helyszínekhez, ahol a feladatokat el kell végezni. Tekintse meg a térképen az EASA nemzetközi képviseleti irodáit.

EASA képviseleti irodák

A tervek között szerepel egy további állandó képviselet megnyitása Panamavárosban, amely a latin-amerikai és a karib-tengeri térségben nyújtja majd szolgáltatásait.

A fentiek mellett az EASA projektirodákkal rendelkezik Costa Ricában, Szenegálban, Thaiföldön, Srí Lankán és Zambiában. Ezek a projektirodák jellegüket tekintve ideiglenesek, és konkrét projektekhez hozták létre őket. Mivel ezek személyzete szerződéses alkalmazottakból áll, nem szükséges, hogy az EASA saját személyzete ott legyen a helyszínen.

Az ICAO és az EASA – partnerek a globális repülésbiztonság terén

Globális szinten a légi közlekedést érintő kérdések széles körében az EASA szoros együttműködést folytat az Egyesült Nemzetek egyik szakosodott ügynökségével, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO). Az EASA többek között támogatja tagállamait az ICAO szabványainak bevezetésében, és együttműködik az Európai Bizottsággal és az EASA-tagállamokkal az ICAO-val kapcsolatos ügyekre vonatkozó közös álláspontok összehangolásában. Az ICAO-val fenntartott szoros partnerség segíti az EASA-t a legfontosabb témakörökkel – például a környezetvédelemmel, a biztonsággal, az egészséggel és a védelemmel – kapcsolatos nemzetközi tevékenységében.

Az EASA által nyújtott regionális támogatás – 5 kontinens 7 régiójában

Az EASA négy földrészen, hét régión átívelő tevékenységek széles körét valósítja meg. Minden egyes régió más, és nem létezik olyan egységes megközelítés, amely mindegyikükre egyaránt alkalmazható lenne. Az EASA különféle regionális szervezetekkel és államokkal dolgozik a kölcsönösen előnyös együttműködés biztosításán.

Tekintse meg az egyes régiókat, melyek mindegyikénél rövid áttekintést olvashat az EASA célkitűzéseiről és a különböző régiókban folytatott tevékenységeiről.

Észak-Amerika

 

 
Amerikai Egyesült Államok

Az EASA célkitűzései: bizalomra épülő és harmonikus partnerség előmozdítása, valamint a repüléstechnikai termékek kölcsönös cseréjének elősegítése.

Az EASA helyszíni tevékenységei és jelenléte:

Az EASA washingtoni képviselőjének feladata az USA Szövetségi Légiközlekedési Hivatalával (FAA), más egyesült államokbeli intézményekkel és az USA légiközlekedési ágazatával folytatott együttműködés elmélyítése. Az elsődleges cél az európai uniós rendszernek, valamint az EASA kezdeményezéseinek és programjainak az ismertetése és népszerűsítése. Az USA és az EU között a légi közlekedés biztonsága terén folytatott együttműködés alapját a kétoldalú repülésbiztonsági megállapodás (BASA) rögzíti. A megállapodás annak eredeti aláírása óta folyamatosan új mellékletekkel és aktualizált végrehajtási eljárásokkal egészül ki. Az egyre inkább globális jellegű légiközlekedési ágazat támogatása érdekében egyéb, a közös munkával kapcsolatos konkrétabb megállapodások is érvényben vannak.

Az USA és az EU közötti kétoldalú repülésbiztonsági megállapodás 2011 májusában lépett hatályba.

Kanada és az ICAO

Az EASA célkitűzései az ICAO-val kapcsolatban: 
Az ICAO ismerje el az EASA-t, mint a külön európai régiót képviselő, vezető regionális biztonságfelügyeleti szervezetet. Az EASA töltsön be központi szerepet az Unió és az ICAO közötti szakmai koordináció terén, és az ICAO párizsi regionális irodájával folytatott szoros együttműködés révén mozdítsa elő a biztonság, a légi navigáció, a környezetvédelem, valamint az egészségvédelem területének fejlesztését az EUR/NAT régióban.

Az EASA célkitűzései Kanadával kapcsolatban: bizalomra épülő és harmonikus partnerség előmozdítása, valamint a repüléstechnikai termékek kölcsönös cseréjének elősegítése.

Az EASA helyszíni tevékenységei és jelenléte:
Az EASA-nak egy, montreali székhelyű képviselője van, aki közvetlen kapcsolatot tart fenn az ICAO-val, részt vesz az ICAO ülésein, tájékoztatást nyújt az EASA irányelveiről és a szabályozási fejleményekről, valamint szakmai kérdésekben munkakapcsolatot tart fenn az ICAO titkárságával. Az EASA képviselője részt vesz a Léginavigációs Bizottság (ANC) ülésein is. Általánosságban elmondható, hogy az EASA az ICAO egyik legfontosabb partnere, amely számos csoportban és bizottságban is részt vesz.

Helyi képviseletén keresztül az EASA szoros kapcsolatot tart fenn a Montrealtól mintegy 200 km-re található, ottawai székhelyű kanadai polgári légiközlekedési hatósággal (TCCA), valamint a kanadai űrrepülőgép-ipar képviselőivel.

A Kanada és az EU közötti kétoldalú repülésbiztonsági megállapodás 2011 júliusában lépett hatályba.

 

 

Latin-Amerika

 

Latin-Amerika és a Karib-tenger térsége

Az EASA célkitűzése: az EU globális szereplőként a polgári légi közlekedés terén betöltött feladatának megerősítése, az egyenlő versenyfeltételek előmozdítása a légiközlekedési piacon a legfontosabb latin-amerikai és karib-tengeri partnerországokkal, valamint regionális szinten folytatott és újonnan kialakított partnerségek révén.

Az EASA tevékenységei:
Az EASA végrehajtja az EU, valamint Latin-Amerika és a karib-tengeri térség közös légiközlekedési partnerségi projektjét a következők érdekében:

 • az intézményi kapcsolatok erősítése, a légiközlekedési hatóságok közötti párbeszéd és együttműködés elmélyítése, a regionális együttműködés ösztönzése, valamint a légiközlekedési megállapodások végrehajtásának támogatása
 • az ágazati kapcsolatok előmozdítása
 • a légi közlekedés terén bevált gyakorlatok kölcsönös ismeretének elmélyítése, az európai uniós szabványok népszerűsítése, a környezetvédelmi erőfeszítések fokozása, valamint az éghajlat-politikai intézkedések ösztönzése.

Az EASA helyszíni jelenléte:
Projektiroda Costa Ricában.

Kétoldalú repülésbiztonsági megállapodás (BASA) Brazília és az EU között.

Szubszaharai Afrika

 

Szubszaharai Afrika

Az EASA célkitűzése: a szabványok összehangolásának elősegítése az egész kontinensen, a nemzeti légiközlekedési hatóságok kapacitásépítésének támogatása, képzés nyújtása a légi közlekedésben dolgozó személyzet számára, valamint a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása a biztonság, a környezetvédelem és a légi közlekedés területén egyaránt.

Az EASA tevékenységei:
Az EASA hat különböző projektet valósít meg a régióban a következő céllal:

Az EASA helyszíni jelenléte:
Projektiroda Lusakában (Zambia)

Ázsia

 

 

Észak-Ázsia

Az EASA célkitűzése: az észak-ázsiai országok és az EU közötti partnerség elmélyítése a polgári légi közlekedés területén a hatóságokkal folytatott párbeszéd, az ágazat képviselőivel való szakmai eszmecserék, valamint új technológiák és koncepciók bemutatása révén; a légi közlekedés biztonságának és környezetbarát jellegének fokozására irányuló európai szakpolitikák, szabványok és technológiák előmozdítása

Az EASA tevékenységei:
Az EASA három különböző projektet valósít meg a régióban:

 • A 2. Kína–EU légiközlekedési partnerségi projekt (APP) az első EU-Kína APP folytatása. Az első projekt több mint 5 évig, 2015-től 2021-ig tartó időszaka alatt 89 tevékenységet valósítottak meg sikerrel. Erre a sikerre építve az új projekt folytatja az EU és Kína között a polgári légi közlekedés terén létrejött együttműködés megerősítését.
 • Az EU és a Koreai Köztársaság közötti légiközlekedési partnerségi projekt 2021-ben indult azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó területek széles körében megvalósuló eszmecserékhez és együttműködéshez.
 • Az EU–Japán polgári légiközlekedési együttműködés keretében olyan kulcsfontosságú stratégiai területeken fognak támogatást biztosítani, mint a (2021 májusában aláírt EU–Japán Zöld Szövetség által ösztönzött) fenntartható légi közlekedés és a drónok (pilóta nélküli légijármű-rendszerek és városi légi mobilitás).

Az EASA helyszíni jelenléte:

 • Képviseleti iroda Pekingben
 • Projektiroda Pekingben
 • Szakmai koordinátor Szöulban

A kétoldalú repülésbiztonsági megállapodás Kína és az EU között 2019 májusában, Japán és az EU között pedig 2020 júniusában lépett hatályba.   

 

Dél-Ázsia

Az EASA célkitűzése: elmélyíteni az EU és a dél-ázsiai régió közötti partnerséget a polgári légi közlekedés területén.

Az EASA tevékenységei:
Az EASA végrehajtja az EU és Dél-Ázsia légiközlekedési partnerségi projektjét a következők érdekében:  

 • a repülésbiztonsági hatóságok közötti párbeszéd ösztönzése, az intézményi kapcsolatok erősítése és a regionális együttműködés bátorítása, valamint a légiközlekedési megállapodások végrehajtásának támogatása
 • a piacra jutás megkönnyítése az uniós ipar számára, az akadályok felszámolása és az ágazati véleménycserék előmozdítása
 • az uniós szabályok és bevált gyakorlatok kölcsönös ismeretének elmélyítése és ezek előmozdítása, a környezetvédelmi erőfeszítések fokozása, valamint az éghajlat-politikai intézkedések ösztönzése             
Délkelet-Ázsia

Az EASA célkitűzése: az EU intézményi kapcsolatainak előmozdítása a biztonság, fenntarthatóság és harmonizáció támogatása érdekében

Az EASA tevékenységei három területre összpontosulnak: partnerségek kialakítása és megerősítése a polgári légiközlekedési hatóságokkal szabályozási és operatív kérdésekkel kapcsolatban, támogatás nyújtása az EU légiközlekedési ágazatának a regionális hatóságokkal fenntartott kapcsolataik terén, valamint támogatás biztosítása a régió ágazatának az Európai Unióval és az uniós hatóságokkal fenntartott kapcsolataikhoz.

Az EASA által a délkelet-ázsiai régióban megvalósított szakmai együttműködési projektek különösen a biztonsági szabványok megerősítésére, a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatására és a szabályozói harmonizáció elősegítésére irányulnak. A projektekben nagy hangsúlyt kap a légi közlekedés fenntarthatósága, és különösen a fenntartható légijármű-üzemanyagok, valamint a nemzetközi légi közlekedésben alkalmazandó kibocsátáskompenzációs és -csökkentési rendszer (CORSIA).

Az EASA tevékenységei:
Az EASA három projektet valósít meg a régióban a következő céllal:

Az EASA helyszíni jelenléte:

 • Képviseleti iroda Szingapúrban
 • Projektiroda Bangkokban (Thaiföld)

 

 Uniós szomszédság

Az EU szomszédai

 

Az EASA célkitűzése:  Páneurópai megközelítés a légi közlekedés biztonságával kapcsolatban, valamint a legszigorúbb repülésbiztonsági szabványok megvalósítása Európa-szerte

Az EASA tevékenységei:

Az EASA három szakmai segítségnyújtási projektet hajtott végre a partnerek támogatására az uniós repülésbiztonsági szabványok alkalmazásában:

Az EASA a szomszédos államok légiközlekedési hatóságaival kialakított partnerségek hálózatán keresztül támogatja a nyugat-balkáni országokkal, valamint az Unió keleti és déli szomszédságának országaival az EU által kötött légiközlekedési megállapodások végrehajtását, továbbá gondoskodik róla, hogy hasonlóan szigorú repülésbiztonsági szabványokat alkalmazzanak egész Európában és annak közvetlen szomszédságában.  

 

 

 

 

 

Tájékozódjon az EASA aktuális nemzetközi tevékenységeiről

Az EASA Light weboldalon további információkat olvashat az EASA nemzetközi tevékenységeivel kapcsolatban – maradjon naprakész, keresse fel rendszeresen oldalunkat.

Az EASA nemzetközi együttműködési tevékenységeinek teljes körű áttekintését az EASA Pro weboldal tartalmazza.