Cooperarea internațională a EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Fiind una dintre principalele autorități aeronautice din lume, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) depune eforturi pentru a se asigura că nevoile cetățenilor UE în materie de siguranță și sustenabilitate sunt îndeplinite, nu numai în Europa, ci și la nivel mondial. Totodată, EASA promovează condiții de concurență echitabile la nivel mondial pentru industria aviatică.

Siguranța aviației este un efort de cooperare internațional și nu se oprește la frontiere, fie ele terestre sau aeriene. Pentru a garanta siguranța pasagerilor din transportul aerian pe plan global, EASA colaborează cu organizații naționale, regionale și internaționale din domeniul aviației civile.

Luând în considerare prioritățile stabilite de Comisia Europeană și având în vedere impactul pandemiei de COVID-19, EASA și-a consolidat strategia de cooperare internațională, cu scopul de a asigura siguranța și sustenabilitatea.

Principalele noastre motoare

Cooperarea internațională a EASA acoperă patru categorii principale:

Siguranța aviației la nivel mondial
Siguranța aviației la nivel mondial

„…contribuție la siguranța aviației la nivel mondial, în interesul cetățenilor și al industriei.”

Standarde-de mediu-de siguranță-UE
Standarde de mediu și de siguranță ale UE

„…promovarea expertizei și standardelor de mediu și de siguranță ale UE pentru a contribui la o aviație mai sigură și mai ecologică la nivel mondial.

Condiții-de concurență-echitabile
Condiții de concurență echitabile pentru industrie

„…stabilirea unor condiții de concurență echitabile pentru industrie și contribuirea la înlăturarea barierelor de pe piață.”  

Parteneriat-global-solid
Parteneriat global solid

„…furnizarea unui beneficiu sustenabil țărilor partenere și UE pentru a construi un parteneriat global solid.”

 

Prezența EASA pe glob

Cea mai mare parte a forței de muncă a EASA, formată din aproximativ 850 de experți în domeniul aviației și administratori, lucrează la sediile sale europene din Köln și Bruxelles, dar EASA are și reprezentanțe permanente în alte părți ale lumii, care sprijină rețeaua globală de siguranță și care sunt situate mai aproape de „acțiune”. Uitați-vă pe hartă pentru a vedea reprezentanțele EASA din întreaga lume.

Reprezentanțe-EASA

O reprezentanță permanentă nouă este planificată în Panamá, pentru a deservi America Latină și zona Caraibilor.

În plus, există birouri de proiect în Costa Rica, Senegal, Thailanda, Sri Lanka și Zambia. Aceste birouri de proiect au un caracter mai temporar și au fost înființate pentru proiecte specifice. Având în vedere că personalul din aceste birouri este format din contractanți, nu este necesar ca personalul EASA să se afle la fața locului.

OACI și EASA - parteneri pentru siguranța aviației la nivel mondial

La nivel mondial, EASA colaborează îndeaproape cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite, pe subiecte foarte variate din domeniul aviației. Printre alte sarcini, EASA își sprijină statele membre în aplicarea standardelor OACI și colaborează cu Comisia Europeană și cu statele membre EASA pentru coordonarea pozițiilor comune cu privire la chestiuni legate de OACI. Acest parteneriat solid cu OACI sprijină implicarea internațională a EASA pe teme-cheie, cum sunt mediul, securitatea, sănătatea și siguranța.

Sprijin regional din partea EASA - 7 regiuni pe 5 continente

EASA execută o mare diversitate de activități care acoperă șapte regiuni de pe patru continente. Fiecare regiune este diferită și nu există o abordare universală care să se aplice tuturor. Pentru a asigura o cooperare benefică, EASA colaborează cu diferite organizații regionale și state.

Aruncați o privire asupra diferitelor regiuni, care oferă o imagine de ansamblu foarte condensată asupra obiectivelor și implicării EASA în diferitele regiuni.

America de Nord

 

 
Statele Unite ale Americii

Obiectivele EASA: să promoveze un parteneriat de încredere și armonios și să faciliteze schimbul reciproc de produse aeronautice.

Implicarea și prezența EASA la fața locului:

Rolul reprezentanței EASA la Washington DC este de a consolida cooperarea cu Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), cu alte instituții din SUA și cu industria aviatică din SUA. Obiectivul principal este de a explica și a promova sistemul UE, inițiativele și programele EASA. Baza cooperării dintre SUA și UE în domeniul siguranței aviației este stabilită de Acordul bilateral privind siguranța aviației, care, de la semnarea sa inițială, a fost completat în permanență cu noi anexe și proceduri de aplicare actualizate. Există și alte acorduri de lucru mai specifice care sprijină industria aviatică tot mai globalizată.

Acordul bilateral privind siguranța aviației dintre SUA și UE a intrat în vigoare în mai 2011.

Canada și OACI

Obiectivele EASA pentru OACI: 
În cadrul OACI, recunoașterea EASA drept una dintre cele mai importante organizații regionale de supraveghere a siguranței, reprezentând o regiune europeană distinctă. EASA este elementul central al coordonării tehnice a UE cu OACI și al dezvoltării siguranței, navigației aeriene, protecției mediului și siguranței sanitare în regiunea EUR/NAT, printr-o strânsă cooperare cu Biroul regional al OACI de la Paris.

Obiectivele EASA pentru Canada: să promoveze un parteneriat de încredere și armonios și să faciliteze schimbul reciproc de produse aeronautice.

Implicarea și prezența EASA la fața locului:
EASA are un reprezentant la Montreal, care asigură legătura directă cu OACI, participă la reuniunile OACI, furnizează informații despre politicile și evoluțiile în materie de reglementare ale EASA și menține o relație de lucru în chestiuni tehnice cu secretariatul OACI. EASA participă, de asemenea, la sesiunile Comisiei pentru navigație aeriană (ANC). În general, EASA este o parte interesată esențială în cadrul OACI și participă la numeroase comisii și comitete.

Prin reprezentanța sa locală, EASA menține, de asemenea, o relație strânsă cu Transport Canada Civil Aviation (TCCA) cu sediul în Ottawa – la aproximativ 200 km de Montreal – și cu industria aerospațială canadiană.

Acordul bilateral privind siguranța aviației dintre Canada și UE a intrat în vigoare în iulie 2011.

 

 

America Latină

 

America Latină și zona Caraibilor

Obiectivul EASA: să consolideze rolul UE ca actor global în domeniul aviației civile, să promoveze condiții echitabile de concurență pe piața aviației prin parteneriate continue și noi cu țările partenere cheie din America Latină și zona Caraibilor și la nivel regional.

Implicarea EASA:
EASA derulează Proiectul de parteneriat în domeniul aviației UE-America Latină și zona Caraibilor pentru a:

 • consolida relațiile instituționale, aprofundând dialogul și cooperarea dintre autoritățile aeronautice, încurajând cooperarea regională și sprijinind aplicarea acordurilor din domeniul aviației
 • promova schimburile în cadrul sectorului
 • mări conștientizarea reciprocă cu privire la cele mai bune practici din domeniul aviației, promovând standardele UE, intensificând eforturile de protecție a mediului și încurajând acțiunile climatice.

Prezența EASA la fața locului:
Birou de proiect în Costa Rica.

Acordul bilateral privind siguranța aviației dintre Brazilia și UE.

Subsaharian

 

Africa Subsahariană

Obiectivul EASA: să sprijine armonizarea standardelor pe întregul continent și consolidarea capacităților instituționale ale autorităților aeronautice naționale, formarea personalului aeronautic, precum și promovarea schimbului de bune practici, indiferent dacă este vorba despre siguranță, mediu sau transportul aerian.

Implicarea EASA:
EASA derulează șase proiecte diferite în regiune pentru a

 • ajuta organizațiile regionale de supraveghere a siguranței și statele lor membre să‑și îndeplinească obligațiile internaționale în materie de siguranță (proiectul UE-ASA)
 • furniza instruire cu scopul de a îmbunătăți siguranța aviației în Africa Centrală (proiectul PASTA-CO)
 • da Africii Centrale capacitatea de a elabora și a furniza cursuri de formare în domeniul siguranței aviației pe cont propriu (proiectul PAGIRN)
 • îmbunătăți siguranța aviației în Zambia (proiectul ASSP II)
 • atenua schimbările climatice reducând emisiile de CO2 din aviația civilă (proiectul CORSIA Africa & zona Caraibilor)
 • sprijini implementarea pieței unice a transporturilor aeriene africane (sprijin acordat AFCAC pentru operaționalizarea SAATM)

Prezența EASA la fața locului:
Birou de proiect în Lusaka, Zambia

Asia

 

 

Asia de Nord

Obiectivul EASA: să consolideze parteneriatul dintre țările din Asia de Nord și UE în domeniul aviației civile prin dialog cu autoritățile, schimburi tehnice cu industria și demonstrarea noilor tehnologii și concepte; promovarea politicilor, standardelor și tehnologiilor europene pentru o aviație mai sigură și mai ecologică.

Implicarea EASA:
EASA derulează trei proiecte diferite în regiune:

 • Al doilea proiect de parteneriat în domeniul aviației UE-China (APP) este o continuare a primului APP UE-China care a efectuat cu succes 89 de activități de-a lungul duratei sale de peste 5 ani, între 2015 și 2021. Profitând de acest succes, noul proiect continuă să consolideze cooperarea dintre UE și China în domeniul aviației civile.
 • Proiectul de parteneriat în domeniul aviației UE-Republica Coreea a fost lansat în 2021 pentru a sprijini schimbul și cooperarea în multe domenii variate din aviația civilă.
 • Cooperarea UE-Japonia în domeniul aviației civile va sprijini domenii strategice cheie, cum sunt aviația sustenabilă (promovată de Alianța verde UE-Japonia, semnată în mai 2021) și dronele (UAS-UAM).

Prezența EASA la fața locului:

 • Reprezentanța din Beijing
 • Biroul de proiect din Beijing
 • Coordonatorul tehnic din Seoul

Acordurile bilaterale privind siguranța aviației dintre China și UE și dintre Japonia și UE au intrat în vigoare în mai 2019 și, respectiv, iunie 2020.   

 

Asia de Sud

Obiectivul EASA: să consolideze parteneriatul dintre UE și regiunea Asiei de Sud în domeniul aviației civile.

Implicarea EASA:
EASA derulează proiectul de parteneriat în domeniul aviației UE-Asia de Sud pentru a:  

 • promova dialogul între autoritățile din domeniul siguranței aviației, consolida legăturile instituționale și încuraja cooperarea regională, precum și pentru a sprijini aplicarea acordurilor în domeniul aviației
 • facilita accesul pe piață pentru industria UE, reduce barierele și promova schimburile în domeniu
 • mări conștientizarea reciprocă și promova normele și cele mai bune practici ale UE, intensifica eforturile de protecție a mediului și pentru a încuraja acțiunile climatice             
Asia de Sud-Est

Obiectivul EASA: să promoveze relațiile instituționale ale UE în sprijinul siguranței, sustenabilității și armonizării.

Activitatea EASA poate fi împărțită în trei domenii: construirea și consolidarea parteneriatului EASA cu autoritățile aeronautice civile în ceea ce privește aspectele de reglementare și operaționale, sprijinirea industriei aviatice a UE în relațiile cu autoritățile regionale și sprijinirea industriei regiunilor în relațiile cu Uniunea Europeană și cu autoritățile UE.

În special, proiectele de cooperare tehnică ale EASA în regiunea Asiei de Sud-Est vizează îmbunătățirea standardelor de siguranță, promovarea protecției mediului și facilitarea armonizării reglementărilor. Printre ele se numără accentul pus pe aviația sustenabilă, în special pe combustibilii de aviație sustenabili și pe schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA).

Implicarea EASA:
EASA derulează trei proiecte în regiune pentru a:

Prezența EASA la fața locului:

 • Reprezentanța din Singapore
 • Biroul de proiect din Bangkok, Thailanda

 

 Vecinătatea UE

Vecini-UE

 

Obiectivul EASA:  O abordare paneuropeană a siguranței aviației și aplicarea celor mai înalte standarde de siguranță a aviației în întreaga Europă

Implicarea EASA:

Pentru a ne sprijini partenerii în aplicarea standardelor UE de siguranță a aviației, EASA a implementat trei proiecte de asistență tehnică:

Prin intermediul unei rețele de parteneriate cu autoritățile aeronautice din statele învecinate, EASA sprijină aplicarea acordurilor UE în domeniul aviației încheiate cu țări din Balcanii de Vest și din vecinătatea estică și sudică a UE și asigură aplicarea unor standarde înalte similare de siguranță a aviației în întreaga Europă și în vecinătatea sa imediată.  

 

 

 

 

 

Rămâneți la curent cu activitățile internaționale ale EASA

Pentru mai multe informații despre activitățile internaționale ale EASA pe EASA Light, vizitați site-ul periodic pentru a vedea informații de actualitate.

Pentru o prezentare generală completă a activităților de cooperare internațională ale EASA, consultați EASA Pro.