Διεθνής συνεργασία του EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Μία από τις κορυφαίες αεροπορικές αρχές παγκοσμίως, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών της ΕΕ για ασφάλεια και βιωσιμότητα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Προωθεί επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τον κλάδο των αεροπορίας παγκοσμίως.

Η ασφάλεια της αεροπορίας αποτελεί συνεργατική, διεθνή προσπάθεια και δεν σταματά στα σύνορα, ούτε στην ξηρά ούτε στον αέρα. Για την κατοχύρωση της ασφάλειας των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, ο EASA συνεργάζεται τόσο με εθνικούς και περιφερειακούς όσο και με διεθνείς οργανισμούς πολιτικής αεροπορίας.

Με γνώμονα τις προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, ο EASA ενίσχυσε τη στρατηγική του για διεθνή συνεργασία, στην πορεία για την επιδίωξη της ασφάλειας και της βιωσιμότητας.

Οι κινητήριες δυνάμεις μας

Η διεθνής συνεργασία του EASA καλύπτει τέσσερις κύριους πυλώνες:

Παγκόσμια Ασφάλεια της Αεροπορίας
Παγκόσμια Ασφάλεια της Αεροπορίας

«...να συμβάλει στην παγκόσμια ασφάλεια της αεροπορίας, προς το συμφέρον των πολιτών και του κλάδου.»

Περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ
Περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ

«...να προωθήσει τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ, και τη σχετική εμπειρογνωσία, για να συμβάλει σε μια πιο ασφαλή και πιο πράσινη αεροπορία παγκοσμίως.»

Ίσοι όροι ανταγωνισμού
Ίσοι όροι ανταγωνισμού για τον κλάδο

«...να καθιερώσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τον κλάδο και να συμβάλει στην απομάκρυνση των εμποδίων στην αγορά.»  

Ισχυρή εταιρική σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο
Ισχυρή εταιρική σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο

«...να παρέχει βιώσιμο όφελος στις χώρες εταίρους και στην ΕΕ για την οικοδόμηση ισχυρής εταιρικής σχέσης σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Παγκόσμια παρουσία του EASA

Το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού του EASA που αποτελείται από περίπου 850 εμπειρογνώμονες και διοικητικούς υπαλλήλους του τομέα της αεροπορίας εργάζεται από τα ευρωπαϊκά του γραφεία στην Κολωνία και τις Βρυξέλλες, αλλά ο EASA διαθέτει επίσης μόνιμες αντιπροσωπείες σε άλλα μέρη του κόσμου για τη στήριξη του παγκόσμιου δικτύου ασφαλείας. Αυτά βρίσκονται εγγύτερα στη «δράση». Δείτε στον χάρτη τις αντιπροσωπείες του EASA στον κόσμο.

EASA – Αντιπροσωπείες

Προβλέπεται μια επιπλέον μόνιμη αντιπροσωπεία η οποία θα είναι στην Πόλη του Παναμά και θα εξυπηρετεί τις περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Επιπλέον, υπάρχουν γραφεία έργων στην Κόστα Ρίκα, τη Σενεγάλη, την Ταϊλάνδη, τη Σρι Λάνκα και τη Ζάμπια. Τα εν λόγω γραφεία έργων είναι περισσότερο προσωρινής φύσεως και υπάρχουν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων έργων. Δεδομένου ότι στελεχώνονται από αναδόχους, δεν χρειάζεται να βρίσκεται επί τόπου το προσωπικό του EASA.

ΔΟΠΑ και EASA – παγκόσμιοι εταίροι για την ασφάλεια της αεροπορίας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο EASA συνεργάζεται επίσης στενά με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), έναν εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την αεροπορία. Μεταξύ άλλων, ο EASA στηρίζει τα κράτη μέλη του στην εφαρμογή των προτύπων του ΔΟΠΑ, και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη του EASA για τον συντονισμό των κοινών θέσεων σε θέματα του ΔΟΠΑ. Αυτή η ισχυρή εταιρική σχέση με τον ΔΟΠΑ στηρίζει τη διεθνή συμμετοχή του EASA σε καίρια θέματα όπως το περιβάλλον, η προστασία, η υγεία και η ασφάλεια.

Περιφερειακή υποστήριξη του EASA – 7 περιφέρειες σε 5 ηπείρους

Ο EASA υλοποιεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτουν επτά περιφέρειες σε τέσσερις ηπείρους. Κάθε περιφέρεια είναι διαφορετική και δεν υπάρχει «ενιαία» προσέγγιση που να ισχύει για όλες τις περιφέρειες. Ο EASA συνεργάζεται με διάφορους επιμέρους περιφερειακούς οργανισμούς και κράτη για να εξασφαλίζει επωφελή συνεργασία.

Ρίξτε μια ματιά στις διάφορες περιφέρειες, για μια πολύ συνοπτική επισκόπηση των στόχων και της συμμετοχής του EASA στις διάφορες αυτές περιφέρειες.

Βόρεια Αμερική

 

 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στόχοι του EASA: η προώθηση αξιόπιστης και αρμονικής εταιρικής σχέσης και η διευκόλυνση της αμοιβαίας ανταλλαγής αεροναυτικών προϊόντων.

Επί τόπου συμμετοχή και παρουσία του EASA:

Ο ρόλος του εκπροσώπου του EASA στην Ουάσινγκτον είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), άλλους οργανισμούς των ΗΠΑ, και την αεροπορική βιομηχανία των ΗΠΑ. Κύριος στόχος είναι να εξηγεί και να προωθεί το σύστημα της ΕΕ, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα του EASA. Η βάση της συνεργασίας ΗΠΑ και ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας καθορίζεται από τη διμερή συμφωνία περί ασφάλειας της αεροπορίας (BASA) η οποία, ήδη από τότε που υπογράφτηκε για πρώτη φορά, συμπληρώνεται συνεχώς με νέα παραρτήματα και επικαιροποιημένες διαδικασίες εφαρμογής της. Υπάρχουν και άλλες πιο ειδικές ρυθμίσεις εργασίας για τη στήριξη του ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένου κλάδου της αεροπορίας.

Η διμερής συμφωνία περί ασφάλειας της αεροπορίας (BASA) μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2011.

Καναδάς και ΔΟΠΑ

Στόχοι του EASA για τον ΔΟΠΑ: 
Στον ΔΟΠΑ, ο EASA αναγνωρίζεται ως κορυφαίος περιφερειακός οργανισμός εποπτείας της ασφάλειας, ο οποίος εκπροσωπεί μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή περιφέρεια. Ο EASA αποτελεί το επίκεντρο του τεχνικού συντονισμού της ΕΕ με τον ΔΟΠΑ, και προωθεί την ασφάλεια, την αεροναυτιλία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις εξελίξεις της ασφάλειας στον τομέα της υγείας στην περιφέρεια EUR/NAT μέσω της στενής συνεργασίας με το περιφερειακό γραφείο του ΔΟΠΑ στο Παρίσι.

Στόχοι του EASA στον Καναδά: η προώθηση αξιόπιστης και αρμονικής εταιρικής σχέσης και η διευκόλυνση της αμοιβαίας ανταλλαγής αεροναυτικών προϊόντων.

Επί τόπου συμμετοχή και παρουσία του EASA:
Ο EASA έχει έναν εκπρόσωπο με έδρα το Μόντρεαλ, που έρχεται σε άμεση επαφή με τον ΔΟΠΑ, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΟΠΑ, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις κανονιστικές εξελίξεις του EASA, και διατηρεί σχέσεις εργασίας για τεχνικά θέματα με τη Γενική Γραμματεία του ΔΟΠΑ. Ο EASA συμμετέχει επίσης στις συνεδριάσεις της επιτροπής αεροναυτιλίας (ANC). Γενικά, ο EASA αποτελεί σημαντικό ενδιαφερόμενο παράγοντα του ΔΟΠΑ, και συμμετέχει σε πολλές ομάδες και επιτροπές.

Με την τοπική του αντιπροσωπεία, ο EASA διατηρεί επίσης στενή σχέση με την αρχή Transport Canada Civil Aviation (TCCA) του Καναδά με έδρα την Οτάβα — περίπου 200 χλμ. από το Μόντρεαλ — καθώς και με την αεροδιαστημική βιομηχανία του Καναδά.

Η διμερής συμφωνία περί ασφάλειας της αεροπορίας (BASA) μεταξύ Καναδά και ΕΕ τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2011.

 

 

Λατινική Αμερική

 

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Στόχος του EASA: η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, με την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά αερομεταφορών, συνεχίζοντας της ήδη υπάρχουσες και οικοδομώντας νέες εταιρικές σχέσεις με βασικές χώρες εταίρους της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο.

Συμμετοχή του EASA:
Ο EASA υλοποιεί το έργο εταιρικής σχέσης ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στον τομέα της αεροπορίας με τους εξής στόχους:

 • ενίσχυση των θεσμικών σχέσεων, εμβάθυνση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των αεροπορικών αρχών, ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και στήριξη της εφαρμογής των αεροπορικών συμφωνιών
 • προώθηση βιομηχανικών σχέσεων
 • αύξηση της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αεροπορίας, προώθηση των προτύπων της ΕΕ, αύξηση των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της δράσης για το κλίμα.

Επί τόπου παρουσία του EASA:
Γραφείο έργων στην Κόστα Ρίκα.

Διμερής συμφωνία περί ασφάλειας της αεροπορίας (BASA) μεταξύ Βραζιλίας και ΕΕ.

Υποσαχάρια Αφρική

 

Υποσαχάρια Αφρική

Στόχος του EASA: να στηρίξει την εναρμόνιση των προτύπων σε ολόκληρη την ήπειρο και την οικοδόμηση της θεσμικής ικανότητας των εθνικών αεροπορικών αρχών, την εκπαίδευση του προσωπικού της αεροπορίας, καθώς και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και των αεροπορικών μεταφορών.

Συμμετοχή του EASA:
Ο EASA υλοποιεί έξι διαφορετικά έργα στην περιφέρεια έτσι ώστε

 • να βοηθήσει τους περιφερειακούς οργανισμούς εποπτείας της ασφάλειας (RSOOs) και τα κράτη μέλη τους να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την ασφάλεια (έργο EU-ASA)
 • να παράσχει κατάρτιση για τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας στην Κεντρική Αφρική (έργο PASTA-CO)
 • να δώσει στην Κεντρική Αφρική την ικανότητα ώστε από μόνη της να αναπτύσσει και να παρέχει κατάρτιση για την ασφάλεια της αεροπορίας (έργο PAGIRN)
 • να ενισχύσει την ασφάλεια της αεροπορίας στη Ζάμπια (έργο ASSP II)
 • να συμβάλλει στον μετριασμό του αντικτύπου της πολιτικής αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή με τη μείωση των εκπομπών CO2 (έργο CORSIA Αφρική και Καραϊβική)
 • να στηρίξει την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς αεροπορικών μεταφορών της Αφρικής (Στήριξη της AFCAC για τη λειτουργικοποίηση της ενιαίας αγοράς αεροπορικών μεταφορών της Αφρικής)

Επί τόπου παρουσία του EASA:
Γραφείο έργων στη Λουσάκα, Ζάμπια

Ασία

 

 

Βόρεια Ασία

Στόχος του EASA: η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών της Βόρειας Ασίας και της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας μέσω διαλόγου με τις αρχές, τεχνικών ανταλλαγών στον κλάδο και επίδειξης νέων τεχνολογιών και ιδεών· η προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, προτύπων και τεχνολογιών για πιο ασφαλείς και πιο πράσινες αεροπορικές μεταφορές.

Συμμετοχή του EASA:
Ο EASA υλοποιεί τρία διαφορετικά έργα στην περιφέρεια:

 • Το 2ο έργο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας στον τομέα της αεροπορίας (APP) αποτελεί συνέχεια του πρώτου APP ΕΕ-Κίνας, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 89 δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των 5+ ετών μεταξύ του 2015 και του 2021. Αξιοποιώντας την επιτυχία αυτή, το νέο αυτό έργο εξακολουθεί να ενισχύει τη συνεργασία της ΕΕ και της Κίνας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.
 • Το έργο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας στον τομέα της αεροπορίας ξεκίνησε το 2021 για τη στήριξη των ανταλλαγών και της συνεργασίας σε πολλούς τομείς της πολιτικής αεροπορίας.
 • Η συνεργασία ΕΕ-Ιαπωνίας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας θα στηρίξει βασικούς στρατηγικούς τομείς, όπως οι βιώσιμες αερομεταφορές (που προωθούνται από την Πράσινη Συμμαχία ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία υπεγράφη τον Μάιο του 2021) και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAS-UAM).

Επί τόπου παρουσία του EASA:

 • Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Πεκίνο
 • Γραφείο έργων στο Πεκίνο
 • Αρμόδιος/α τεχνικού συντονισμού στη Σεούλ

Οι διμερείς συμφωνίες περί ασφάλειας της αεροπορίας (BASAs) μεταξύ Κίνας και ΕΕ και μεταξύ Ιαπωνίας και ΕΕ τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του 2019 και τον Ιούνιο του 2020.   

 

Νότια Ασία

Στόχος του EASA: η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της περιφέρειας της Νότιας Ασίας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Συμμετοχή του EASA:
Ο EASA υλοποιεί το έργο εταιρικής σχέσης ΕΕ - Νότιας Ασίας στον τομέα της αεροπορίας με τους εξής στόχους:  

 • προώθηση του διαλόγου μεταξύ των αεροπορικών αρχών ασφάλειας, ενίσχυση των θεσμικών δεσμών και ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και στήριξη της εφαρμογής των αεροπορικών συμφωνιών
 • διευκόλυνση της πρόσβασης της βιομηχανίας της ΕΕ στην αγορά, μείωση των φραγμών και προώθηση των βιομηχανικών ανταλλαγών
 • αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και προώθηση των κανόνων και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της δράσης για το κλίμα             
Νοτιοανατολική Ασία

Στόχος του EASA: η προώθηση των θεσμικών σχέσεων της ΕΕ για τη στήριξη της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της εναρμόνισης.

Το έργο του EASA χωρίζεται σε τρεις τομείς: οικοδόμηση και ενίσχυση της εταιρικής σχέσης του EASA με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας όσον αφορά ρυθμιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα, ενίσχυση της βιομηχανίας των αερομεταφορών της ΕΕ για τις σχέσεις της με τις περιφερειακές αρχές, και ενίσχυση της περιφερειακής βιομηχανίας για τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αρχές της ΕΕ.

Ειδικότερα, τα έργα τεχνικής βοήθειας του EASA στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας αποσκοπούν στην ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας, στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και στη διευκόλυνση της κανονιστικής εναρμόνισης. Μεταξύ αυτών είναι η έμφαση στη βιώσιμη αεροπορία, ιδίως στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) και στο σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA).

Συμμετοχή του EASA:
Ο EASA υλοποιεί τρία διαφορετικά έργα στην περιφέρεια με τους εξής στόχους:

Επί τόπου παρουσία του EASA:

 • Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Σινγκαπούρη
 • Γραφείο έργων στη Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

 

 Γειτονικές χώρες της ΕΕ

ΕΕ – Γειτονικές χώρες

 

Στόχος του EASA:  Πανευρωπαϊκή προσέγγιση για την ασφάλεια της αεροπορίας και εφαρμογή των ύψιστων προτύπων ασφαλείας της αεροπορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Συμμετοχή του EASA:

Για να στηρίξει τους εταίρους μας στην εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας, ο EASA έχει υλοποιήσει τρία έργα τεχνικής βοήθειας:

Μέσω ενός δικτύου εταιρικών σχέσεων με τις αεροπορικές αρχές των γειτονικών κρατών, ο EASA στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ που έχουν συναφθεί με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ στην Ανατολή και στον Νότο, και διασφαλίζει την εφαρμογή παρόμοιων υψηλών προτύπων αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις κοντινές γειτονικές χώρες.  

 

 

 

 

 

Ενημερωθείτε για τις διεθνείς δραστηριότητες του EASA

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητες του EASA, μπορείτε να μας επισκέπτεστε τακτικά στον ιστότοπο EASA Light για να βλέπετε όλα τα νέα.

Για να ενημερωθείτε πλήρως για τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας του EASA, ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο EASA Pro.