Sustainability

Udržateľnosť v leteckej doprave

udržateľnosťCestovanie je viac než len doprava. Zabezpečuje, aby sme mohli zohrávať aktívnu úlohu v našej multikultúrnej a globálnej spoločnosti tým, že navštevujeme miesta, udržiavame úzky kontakt s rodinou a blízkymi, pričom zároveň oceňujeme rôzne kultúry a ekosystémy.

Keďže sme už teraz svedkami dôsledkov zmeny klímy, potreba transformovať letectvo tak, aby bolo udržateľnejšie, je jasná a nesporná.
V EASA Light nájdete články, ktoré sa zaoberajú množstvom tém súvisiacich s udržateľnosťou v leteckej doprave:

  • Dôkladná certifikácia a ekologické normy
  • Prevádzková účinnosť a udržateľné letecké palivá
  • Riešenia v oblasti dekarbonizácie v leteckej doprave, lietadiel na elektrický a vodíkový pohon
  • Vplyv dronov a leteckej taxislužby na životné prostredie
  • Výskum smerom k leteckej doprave s nulovými emisiami

Ak chcete mať najnovšie informácie, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.

Share this page