International

Medzinárodná spolupráca a členské štáty EÚ

medzinárodné záležitostiV prípade bezpečnosti letectva ide o spoločné medzinárodné úsilie, pre ktoré neplatia pozemné ani vzdušné hranice. EASA spolupracuje s vnútroštátnymi, regionálnymi a medzinárodnými organizáciami civilného letectva s cieľom zaistiť bezpečnosť cestujúcich a udržateľnosť leteckej dopravy v Európe a na celom svete.

Našu globálnu prítomnosť podporujú zástupcovia na celom svete, mnohé regionálne úrady a celý rad technických projektov pokrývajúcich všetky kontinenty.

Ak sa potrebujete obrátiť na príslušné letecké úrady v členských štátoch EÚ, navštívte našu webovú stránku o členských štátoch EASA.

Ak chcete mať najnovšie informácie, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.

Share this page