Letecké taxíky ako mestská doprava

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

V rámci prípravy na to, aby sa letecké taxíky stali alternatívnym spôsobom dopravy pre európskych občanov sa už urobilo veľmi veľa. V rozsiahlej štúdií o mestskej leteckej mobilite, ktorá bola vykonaná v mene agentúry EASA, sa jasne uvádza, čo by európski občania považovali za správny posun vpred.

Na zamyslenie vám ponúkame niekoľko údajov uvedených v tejto správe:

Pozitívny postoj k mestskej leteckej mobilite Vo všeobecnosti pozitívne vníma mestskú leteckú mobilitu 83 %. Týmto údajom sa potvrdilo, že mestská letecká mobilita a súvisiaca letecká mobilita má silnú podporu širokej verejnosti.
eVTOL 49 % je pripravených vyskúšať letecké taxíky. Takmer polovica účastníkov štúdie by bola pripravená si ich vyskúšať. Celkovo teda ide o všeobecný súhlas a dobrý dôvod pre regulačné orgány a výrobcov, aby sa do toho pustili. 
Menej lokálnych emisií 51 % očakáva zníženie dopravných zápch a 48 % predpokladá zníženie miestnych emisií.

Letecké taxíky – preprava cestujúcich

eVTOLVzhľadom na množstvo testovacích letov leteckých taxíkov v európskom vzdušnom priestore sa spoločnosť už pripravuje na zavedenie mestskej leteckej mobility, a to tak využívaním vhodných lietadiel, ako aj vytvorením nevyhnutnej infraštruktúry na zemi. V štúdii o mestskej leteckej mobilite sa poukazuje na niektoré príklady použitia.  V tomto článku sa zameriame na jeden konkrétny prípad využitia, a to na letecké taxíky.

V článku EASA Light s názvom Projektovanie lietadiel VTOL pre mestskú leteckú mobilitu sa už načrtli predpokladané konštrukčné špecifikácie v prípade lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL), ktoré sa budú využívať na prepravu cestujúcich ako letecké taxíky.

Pokiaľ ide však o prepravu cestujúcich, existujú aj iné významné aspekty, ako sú letové koridory a cesty pre letecké taxíky.

Hlavným využitím leteckých taxíkov, minimálne na začiatku, bude preprava jedného alebo viacerých cestujúcich spolu s pilotom na palube.

Letecké taxíky budú využívať mestský vzdušný priestor a poskytovať alternatívu k už aj tak preplneným cestám a železniciam v husto osídlených oblastiach. Prvým krokom bude vytvorenie určitých trás medzi hlavnými dopravnými uzlami, napríklad trasa medzi hlavnou železničnou stanicou a miestnym letiskom. Na takejto trase by sa letecké taxíky pohybovali (na začiatku a do získania potrebných skúseností) po stanovenej a vopred schválenej sieti letových koridorov.

Letové koridory – bezpečnosť pre ľudí vo vzduchu a na zemi

Letové koridory

Predstavte si tzv. letové koridory ako jazdné pruhy vo vzdušnom priestore, po ktorých sa pohybujú letecké taxíky pri preprave cestujúcich.

Letové koridory boli vytvorené na zaistenie bezpečnosti leteckých taxíkov, pilotov a cestujúcich na palube, ako aj ľudí a ich majetku na zemi.

Budú navrhnuté tak, aby v husto osídlených oblastiach produkovali minimálne emisie do životného prostredia (napr. hluk) a zároveň poskytovali účinný spôsob dopravy.

Typické letové koridory umožnia leteckým taxíkom prelet ponad vodné plochy, ako sú rieky, veľké jazerá alebo more. Cieľom je minimalizovať riziko pre ľudí a majetok na zemi. To však bude znamenať, že na palube leteckého taxíka bude potrebné mať dodatočné bezpečnostné vybavenie a pilot a cestujúci musia byť poučení o každom núdzovom postupe, ktorý by zahŕňal núdzové pristátie na vode.

Letové koridory budú spájať miesto odletu s miestom príletu leteckých taxíkov. Tieto miesta, z ktorých môžu letecké taxíky odlietať a kde môžu pristávať, sa nazývajú vertiporty.

V článku EASA Light venovanom vertiportom sú uvedené základné informácie o centrách pre odlety a prílety/vertiportoch, ako aj o tom, kde a ako ich bude možné začleniť do našich miest.

Kto bude ponúkať služby leteckých taxíkov?

VertiportySlužby leteckých taxíkov bude možné ponúkať podobne ako je to v súčasnosti v prípade klasických taxi služieb. Služby leteckých taxíkov by mohli ponúkať priamo výrobcovia alebo malé podniky a zaisťovali by krátke lety v rámci mestského prostredia.

Všetko závisí od letov, ktoré chcú ponúkať, trasy letu, počtu cestujúcich na palube lietadla, ako aj konfigurácie leteckého taxíku.

Pri malom počte cestujúcich na palube, obmedzenom priestore a relatívne krátkom čase letu by tradičné služby na palube, ako je podávanie nápojov a jedla alebo bezcolný predaj neboli komerčne životaschopné alebo nevyhnutné.

Tradičné letecké spoločnosti by takisto mohli ponúkať služby leteckých taxíkov na krátke vzdialenosti, napríklad v rámci dopravného spojenia na letisko.

Príprava podmienok na prevádzku leteckých taxíkov v mestách

EASA navrhla predpisy v oblasti prevádzky leteckých taxíkov v mestách, pričom ide o prvý komplexný návrh takýchto predpisov s celosvetovou pôsobnosťou. Novými pravidlami sa stanoví prevádzka leteckých taxíkov a pohotovostnej lekárskej služby pomocou lietadiel VTOL.

Ak sa chcete dozvedieť viac, EASA uverejnila tlačovú správu s názvom Prvé predpisy pre prevádzku leteckých taxíkov v mestách na svete.

Majte aktuálny prehľad o novinkách – sledujte EASA Light

EASA vám prináša najnovšie informácie o lietadlách VTOL, vertiportoch a vývoji relevantnom pre občanov a cestujúcich. Prečítajte si naše články o lietadlách VTOL, dronoch a iných témach na EASA Light

Ak chcete mať najnovšie informácie, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.